Ny svensk rapport om innovationshubbar

13 november 2020 Vinnova ger i en nysläppt rapport en intressant inblick i 18 företagsinitierade innovationshubbar. Den visar på potentialen för den typen av satsningar och hur de kan få stor betydelse för transformeringen av svenskt näringsliv och utvecklingen av konkurrenskraftiga ekosystem för innovativa företag.
Ny rapport om innovationshubbar

Sverige, har potential att bli ett föregångsland vad gäller öppen innovationssamverkan mellan stora och små företag. Den så kallade ”svenska modellen” bygger på en stark samarbetskultur och hög decentralisering samt en hög innovationsgrad och externt fokus utifrån en relativt liten egen marknad. Sverige har idag ett flertal världsledande storföretag med unika, och i vissa fall underutnyttjade, kompetenser och resurser med global räckvidd. Det skriver Vinnova i en ny publikation författad av Björn Wikhamn, forskare på Göteborgs Universitet.

Rapporten Företagsinitierade innovationshubbar i Sverige handlar om öppen innovationssamverkan mellan stora bolag och små innovativa företag som organiseras i så kallade innovationshubbar. Innehållet baseras på en studie av 18 innovationshubbar som har etablerats av stora företag i Sverige, där HSB Living Lab är en av dessa.

– Vi är glada att få vara en del i denna rapport och är imponerade av resultatet, säger Emma Sarin projektchef HSB Living Lab. Rapporten ger en bred inblick i utformning såväl som vidareutveckling av innovationshubbar. Och dessutom får vi en praktisk användbar modell för utveckling som vi i HSB Living Lab kommer ha nytta av i vår ständiga reflektion och vidareutveckling av vår arena.

Viktiga synergier
Rapporten visar på innovationshubbars potential och hur de kan få stor betydelse för transformeringen av svenskt näringsliv och utvecklingen av konkurrenskraftiga ekosystem för innovativa företag. Här beskrivs hur innovationshubbarna kan uppnå synergier mellan det stora företagets resurser, kompetens och stordriftsfördelar och det lilla företagets innovativa idéer och entreprenöriella drivkraft. Verksamheternas olika organisering och fokus visar också hur diversifierat området öppen innovation är. Rapporten presenterar också ett ramverk hur innovationshubbar kan designas i praktiken.