Just nu har vi tekniska störningar som påverkar möjligheten att bli medlem digitalt här på webbsidan. Tjänsten kan inte verifiera några personnummer. Vi jobbar på en lösning.  Vänligen återkom vid ett senare tillfälle och fullfölj din ansökan.

Nu är ute inne – test av framtidens utomhusarbetsplatser

06 september 2022 Mer dagsljus, mindre stress och större variation i arbetet. Det är några av poängerna med att jobba utomhus som gör att HSB Living Lab nu utforskar möjligheterna med kontorsarbetsplatser under bar himmel.
Utearbetsplats i bostadrättsföreningen Kornet i Göteborg

När sommaren kommer är det lätt att drömma om att flytta ut sitt jobb. Om det inte vore för att det är så svårt att se datorskärmen i solsken… Och för att det ändå känns lite oskyddat att inte ha några väggar alls… Frågan är hur en kontorsarbetsplats för utomhusbruk skulle kunna vara utformad för att fungera och det är något som HSB nu vill ta reda på. 

Att vistas i naturen får oss att må bättre. Pandemin har visat att det finns behov av nya typer av platser för arbete och studier nära hemmet. Med inspiration från rapporten ”Ute är inne” skriven av Susanna Toivanen, filosofie doktor, arbetslivsforskare och professor i sociologi tar HSB Living Lab sig nu an frågan.

Emma Sarin, projektledare, HSB Living Lab:

– För HSB är det viktigt, och har alltid varit, hur de gemensamma ytorna i en bostadsrättsförening används. Att de är till nytta och glädje och gärna används till verksamheter som för medlemmarna samman, Nu vill vi testa hur olika utearbetsplatser i anslutning till hemmiljön nyttjas och upplevs säger hon.

Under sommaren har två utearbetsplatser installerats, en utanför HSB Living Lab och en i brf Kornet som ligger i centrala Göteborg. Båda platserna har utrustats med stolen ”The Bug”, en specialdesignad och snurrbar sittmöbel som kan skapa avskärmning från sol, ljud och regn. Vid HSB Living Lab har man dessutom installerat en bänk som har solceller i sitsen och där användarna kan ladda smarta enheter som exempelvis mobiler.

Funktioner eller verksamheter som bidrar till trygghet och trivsel på gården är en grogrund för en god boendemiljö. Det kan vara grillplatser på gården, odlingslådor eller en tvättstuga med utökade funktioner som byteshörna till exempel. Något man nu hoppas att även utearbetsplatser kan bidra till.

Projektet kommer att studera hur arbetsplatserna nyttjas och upplevs, men också hur den kan utformas för att komma till störst användning för de boende i ett flerbostadshus. Andra frågor man vill ha svar på är vilka funktioner som är mest eftertraktade och hur behovet av underhåll ser ut?

I det första delprojektet testas olika lösningar för arbetsplatser som inte kräver ihopkoppling med bostadshuset för att få tillgång till exempelvis el eller vatten. I en andra fas kan det dock bli aktuellt med mer avancerade varianter med exempelvis tillgång till laddplatser eller vatten.

Hela arbetet dokumenteras; installation, nyttjandegrad, skötsel/förvaltning och de boendes upplevelser. Resultatet sammanfattas i en slutrapport med råd om, och i så fall hur, HSB tar erfarenheterna vidare i sitt utbud till sina kunder.

– Målet är att öka kunskapen och förståelsen av hur behovet av utearbetsplatser nära boende ser ut och hur olika utemiljöer kan utformas för att inkludera framtida utearbetsplatser, säger Emma Sarin avslutningsvis.