Hallå Kalle Sjöstrand, förvaltare för HSB Living Lab!  

05 december 2022 Att vara förvaltare i experimenthuset HSB Living Lab är en spännande syssla som kräver ett stort mått av kreativitet och flexibilitet. Vi har pratat med Kalle Sjöstrand som har uppdraget att se till att huset fungerar för forskning och att hyresgästerna trivs.

Du jobbar som förvaltare på HSB Living Lab. Vad gör en förvaltare? 

– Vi ser till att hus och människor som bor i huset mår bra. Man förebygger problem, planerar för underhåll, ser till att ventilation och sprinklersystem kontrolleras regelbundet. Till exempel. 

Hur är det att förvalta en lite annorlunda fastighet som HSB Living Lab? 

– Det kräver att man har fler perspektiv. Vi bedriver experimentell forskning i ett hus med hyresgäster. Vi prövar åtgärder som vi inte vet i förväg hur väl de kommer att fungera. Vi byter fasad som inte behöver bytas för att vi ska testa nya lösningar. Eller som nu; byter golvbrunnar som funkar för att pröva en ny energibesparande teknik. Samtidigt måste vi hela tiden se till att våra hyresgästerna ska kunna leva ett fungerade vardagsliv, precis som i vilken vanlig fastighet som helst. 

Vad kräver det av dig? 

– Att jag är kreativ och omtänksam på samma gång. Man måste tänka rationellt och ändå ha ett öppet sinne och kunna vara flexibel när det behövs.  

Vad gör ni på HSB Living Lab så här mot slutet av året? 

– Vi granskar och analyserar resultaten av genomförda projekt och startar nya. Under hösten har vi installerat en muralmålning på fasaden som till viss del består av gröna växter och där undersöker vi förvaltningsbarheten, alltså hur det funkar att driva och sköta ett sådant projekt i den vanliga förvaltningen året runt. Ett annat projekt som precis har startat handlar om hyresgästernas tvättvanor, digitala lösningar för att tvätta när elkonsumtionen är som lägst. Nu ska vi testa samma sak för diskmaskiner.