Skadedjur

Har du fått skadedjur i din bostad? Ingen fara, föreningen är skyddad av Anticimex när det gäller skadedjursbekämpning. Observera att det är din skyldighet som boende att omedelbart anmäla om skadedjur förekommer i din bostad. Du få själv kontakta Anticimex och anmäla om du har skadedjur i din bostad.

Anticimex nås på telefonnummer 075-245 10 00 eller via deras kontaktformulär på hemsidan

En klassificering av skadedjuret görs i möjligaste mån av kundservice vid telefonkontakten. Är detta inte möjligt skickar Anticimex ut en tekniker som fastställer arten, därefter vidtas åtgärder enligt Anticimex rutiner.

Beroende på typ av skadedjur kan du som boende själv behöva göra ett visst förarbete innan Anticimex tekniker kommer, exempelvis tömma och städa skåpen eller slänga gamla livsmedelsförpackningar.

Efter sanering lämnar Anticimex information om:

  • Vilka skadedjur man har sanerat mot
  • Var behandlingen har ägt rum
  • Vilket bekämpningsmedel som har använts
  • Allmän information om vad boende bör tänka på efter bekämpningstillfället.

Tänk på att du genom att hålla rent och snyggt i din bostad minskar risken för ohyra. Släng gamla livsmedelsförpackningar och ställ inte ut avfall i gemensamma utrymmen, det lockar till sig råttor och möss, utan se till att kasta avfall i de fraktioner som erbjuds.