På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen - till exempel lokalt innehåll - ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används och genom att klicka på acceptera kan ditt regionala val sparas till nästa besök.         Om cookies

Vår webbplats hsb.se innehåller cookies. Cookies eller kakor är ett litet fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en sajt. Den består av en liten textfil, som lagras i din dator/webbläsare och används normalt för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till vissa funktioner anpassade efter dina tidigare val.

Så säger lagen
Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • vad cookies används till


Besökaren ska också samtycka till att cookies används.

Cookies på hsb.se
Cookies på hsb.se används för att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare. Cookies gör så att vi kan anpassa webbplatsen efter dina val.

Det finns två kategorier av cookies, beständig (permanent) cookie och tillfällig (session) cookie.

  • Beständig – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den. Används till exempel för inställningar som du fyllt i på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse.
  • Tillfällig  Lagras tillfälligt i datorns minne under tiden du besöker en webbsida. Försvinner när du stänger din webbläsare.


Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen.

Att undvika cookies
Du kan ställa in din webbläsare, så att du kan surfa anonymt och inte lämna några spår efter dig. Inställningarna skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. I webbläsaren kan du också radera tidigare lagrade cookies. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Om du väljer att inte acceptera cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.

Stäng
Dela

Styrelsens uppdrag

Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning långsiktigt förvalta föreningens angelägenheter och genom ett aktivt arbete skapa mervärde för medlemmarna.

Den årliga föreningsstämman, som brukar äga rum i oktober, väljer en styrelse på sex personer. Utöver den valda styrelsen har HSB Malmö en ledamot i styrelsen. 

Styrelsen möts en gång i månaden (utom i juli) för ordinarie styrelsemöten då beslut fattas. Besluten gäller allt från vilka nya överlåtelser som ska godkännas till långsiktig ekonomisk planering. Alla sju ledamöter i styrelsen bär ansvar för de fattade besluten. Mellan de ordinarie mötena hålls arbetsmöten då olika frågor och förslag diskuteras, och då beslutsunderlag förbereds. 

Styrelsen fördelar inom sig vem som ska vara ordförande, vice ordförande, sekreterare och studieorganisatör. Styrelsen kan också dela ut olika ansvar sinsemellan.

Den dagliga driften sköter vicevärden. Vicevärden närvarar vid styrelsemöten, rapporterar hur driften går och verkställer beslut fattade av styrelsen.

Styrelsenbeslut påverkar alla medlemmars ekonomi och trivsel. Alla medlemmar har därför möjlighet att på föreningsstämman välja vilka som ska ingå i styrelsen. Alla medlemmar har också möjlighet atttill valberedningen föreslå kandidater till styrelsen.