På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng
Dela

Hildas nära historia

Brf Hildas tidiga historia är sparsamt dokumenterad. Det som finns kvar är informationsblad från 1972 och framåt under några år på sjuttiotalet. Mycket av informationen är tillrättavisande; att barnen inte ska härja i rabatterna eller spela landhockey i trappuppgångarna. Trots det bristfälliga underlaget kan det vara värt att göra en snabbt tillbakablick.

I slutet av 1971 gjorde ”fastighetsstyrelsen” en sammanfattning av det första ett och halvt året av Hildas historia. ”Fastighetsstyrelsen” var den beteckning som användes för föreningens styrelse under de första åren.

I sammanfattningen berättar styrelse med viss stolthet att efter ett tips från en kvinnlig medlem så har tvättkorgarna i tvättstugorna försetts med hjul. Dessutom hade styrelsen sett till att bygga mopedboxar i låghusens källare.

– Vi kom underfund med i ett tidigt stadium att flera medlemmar har mopeder som inte fick vara ifred utomhus, skriver ”fastighetsstyrelsen” i informationen till medlemmarna.

För att minska kostnaderna för sophanteringen köpte föreningarna – Hilda, Ida och Arvid – gemensamt fyra traktorer med vagnar för att köra ut soporna till sopbilarna. För att slippa hyra och olägenhet med containrar för grovsopor lanserade vicevärden en okonventionell lösning:
– Vi har låtit göra hål i garagetaket och färdigställt soprum i garagen där vi i framtiden ska kasta vårt skrymmande avfall.

Till jul 1971 kände styrelsen att förhållandena inom föreningen började stabilisera sig. Ändå fanns det en del frågor kvar att lösa: mopedåkning inom området: trädgårdsanläggningen som barnen är ovarsamma med, biltrafik inom området som ger knäckta plattor och beläggning som sätter sig, cyklar som är uppställda framför entréerna, medlemmarna glömmer att stänga garagedörrarna och i tvättstugorna är det dålig ordning med lämnade tomma tvättmedelskartonger.

Vissa problem består över tiden. Annat som inte förändrats mycket under de senaste fyrtio åren är massmedias roll i Rosengård. Men kanske var det trots allt värre då i början och mitten av 1970-talet.

– Osakliga debatter och reportage har förföljt många bostadsområden i Malmö. Man sprider orättvisa bedömningar om Rosengården, vi som bor här har säkert en annan uppfattning, men det är rätt sällan man frågar oss.
– När det drar ihop sig till debatt i TV, då är ingen från Rosengården med, skriver styrelsen i sin information till medlemmarna på våren 1973.

I samma nummer berättar styrelsen att ett trettiotal lägenheter bytt ägare.

Hildas ekonomi undre de tre första åren var negativ – minus knappt 1,5 miljoner kronor. Därmed var det dags att höja avgifterna. Styrelsen beslöt därför på sitt möte 7 juni 1973 att höja med 50 öre per kvadratmeter. För en 2-rumslägenhet innebar det en avgiftshöjning med 29,75 kronor per månad. Fyrorna fick en höjning med 47,50 kronor per månad.

Lösningen för att balansera budgeten var dels avgiftshöjningen och dels att få samtliga garageplatser uthyrda och därmed även full intäkt på garagen.

Uppenbarligen var slitaget under de första åren hårt. Därför beslöt styrelsen i maj det här året att snygga till trapporna i höghusen. Uppsnyggningen innebar tvätt av väggar, och att beläggningen på väggarna reparerades. Totalt var det tretton trappor som behövde rustas upp.

Då som nu var det aktuellt att starta fritidsaktiviteter. Då riktade sig fritidsaktiviteterna till barn och lite större ungdomar. Dessutom fanns en liten snickarverkstad med enklare utrustning.

– En bilbana, en stor en, håller också på att göras färdig, förklarade styrelsen och hoppades att bilbanan skulle vara körklar till mitten av december.

Vid sidan av bilbanan planerade fritidsgruppen för go-cart och kasperteater.