Förvaltningen

Här kan du läsa vad förvaltarna, respektive fastighetsskötarna, har för arbetsuppgifter.

Förvaltare

Ansvarig: HSB Malmö
Förvaltare: Magnus Nilsson
Biträdande förvaltare: Linnea Råbratt

Vad gör förvaltarna?

Förvaltningen sköter underhållet av föreningens fastigheter. Detta omfattar allt från små frågor till stora, allt från att ersätta en borttappad tagg till att ta fram underlag för stora underhållsprojekt.

Fastighetsförvaltarens främsta uppgift är att bidra till föreningens utveckling. Detta görs genom att stötta styrelsen, till exempel genom att förbereda underlag och rapporter.

Det är förvaltaren som ansvarar för verkställa styrelsens fattade beslut och sköta det löpande som händer mellan styrelsemötena. Detta inkluderar ett helhetsgrepp där förvaltaren, med hjälp av föreningens egen personal och stödfunktioner på HSB Malmö, sköter frågor som rör exempelvis myndighetskontakter, ekonomi, underhållsfrågor, kontakt med boende samt arbetsledning av personal. 

Vad gör fastighetsskötarna? 

Föreningen har egna anställda fastighetsskötare med en egen förman. De sköter det dagliga i föreningen med fokus på fastighetsteknik, utemiljö samt renhållning. Förvaltare och fastighetsskötare har daglig kontakt gällande frågor som rör den dagliga skötseln.

Det är föreningens personal som hanterar felanmälan. 

 

Så här gör du en felanmälan

Om något är trasigt eller inte fungerar som det ska i lägenheten eller fastigheten.