Vi bryr oss om dina personuppgifter

I maj 2018 trädde nya regler om personuppgifter (GDPR) i kraft i Sverige och EU. Syftet med de nya reglerna är att stärka den enskilda personens skydd när personuppgifter behandlas.

Personuppgifter som förs i olika register används exempelvis till månadsavisering, köhantering, felanmälan med mera.

Många av registren som föreningen använder sig av i det dagliga arbetet finns hos HSB Malmö som sköter föreningens administrativa och ekonomiska förvaltning. 

Om du vill veta mer om vilka register som HSB Malmö och föreningen för rekommenderar vi att du först och främst läser HSB Malmös personuppgiftspolicy

Vill du därefter veta vilka personuppgifter föreningen för, vänligen kontakta förvaltaren.