Styrelsen

Styrelsen ansvarar för bostadsrättsföreningens övergripande strategier och mål. Det är också styrelsen som är ytterst ansvarig för föreningens fastigheter och förvaltning. Grundregeln när det kommer till ansvar är att man kan delegera arbetsuppgifter till förvaltningen och personal, men inte ansvaret. I styrelsen är det ordföranden som har det yttersta ansvaret.

Vi sitter i styrelsen

Ordförande: Hasse Hajar
Sekreterare/Vice ordförande: Jeanette Norstedt
Ledamot/Studieorganisatör: Tibor Nagy
Ledamot: Katarina Sjölin
Ledamot: Anna Olsson
HSB-ledamot: Shaip Ademi
Suppleant: Tomas Haraldsson
Suppleant: Inga-Lill Nilsson
Suppleant: Yousef Fathi 

 

Kontakta styrelsen

Vill du veta något om det praktiska och vardagliga i föreningen, är du välkommen att kontakta förvaltaren

Har du frågor eller funderingar över det demokratiska och strategiska arbetet i föreningen, som motioner och stämma, är du varmt välkommen att kontakta styrelsen på styrelsen.hogaholm@gmail.com. Lämna gärna telefonnummer om du vill att styrelsen ringer upp dig.