Parkering

Här kan du läsa om hur du ställer dig i kö till en p-plats och garage, vad det kostar och var de finns.

Så här ställer du dig i kö till en parkeringsplats

Föreningen har tjänsten HSB Köhantering. Det innebär att du som boende själv hanterar din köhantering digitalt i Mitt HSB. 

Kostnad

P-plats: 125 kr/mån
Kallgarage (utomhusgarage): 300 kr/mån
Varmgarage: 400 kr/mån

Vill du lämna tillbaka eller hämta ut nycklar till kallgarage?

Kontakta förvaltaren

Här finns p-platserna och garagen

Föreningen har 385 p-platser och 392 garageplatser.

P-platserna är fördelade på tre parkeringar på Serenadgatan samt en på Balladgatan. Garageplatserna är fördelade på två garage på Serenadgatan och ett garage på Balladgatan.