Projekt och underhåll

Föreningen har flera stora projekt när det gäller underhåll under kommande år.

Utförda projekt (sedan 2014)

 • Värmeväxlare samt undercentraler.
 • Elektroniska bokningstavlor till tvättstugan.
 • Byte av utomhusbelysning till LED. byte av all el och belysning i garagen.
 • Byte av undercentraler.
 • Byte oljeavskiljare till spolplattor.
 • Ventilationsgaller i fasad utbytt.
 • Renovering av fastighetkontoret.
 • Byte av dilationsfog vid parkering Serenadgatan 31.
 • Renovering av festlokal
 • Byggnation av nya miljöhus/stationer och stängning av sopnedkast och soprum
 • Relining av avloppsledningarna
 • Nya kulvertledningar
 • Byte av Passagesystem.
 • Kameraövervakning.
 • Samtliga 36 hissar helrenoveras.
 • Renovering av skärmtak ovanför entreerna (gäller inte 3-våningshusen).
 • Målning i varmgaragen.

Pågående

 • Upprustning av utemiljön.

Kommande

 • Vattenledningar ska bytas ut efter att pågående relining av avloppsledningarna är klar. En utredning inför projektet pågår.
 • Ny ventilation i samtliga byggnader.

 

Frågor eller funderingar gällande projekten?
Läs gärna om de specifika projekten här bredvid, samt kika i trapphuset om det finns anslag från entreprenören, alternativt ”Nyheter” här på hemsidan.

Hittar du inte det du söker, vänligen kontakta förvaltaren.