På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Informationsblad 12: Arbetsgrupper och stämningar

14 januari 2018 Information från nya styrelsen om stämningar, avgiftshöjningen, arbetsgrupper i styrelsen och hur du kan hjälpa till
Styrelsen är nu i full gång. Vi har massor att göra. 
 
Medlemsinformation
Vi kommer att fortsätta lägga informationsblad i postfacken, men vi planerar att publicera mer information på hemsidan än tidigare, så ta för vana att kolla på www.hsb.se/malmo/brf/ida.
 
Stämningar och skadestånd
Föreningen kommer att stämma leverantörer som vi menar har fått betalt för mycket mer än de levererat: Merb, Servicepoolen, Servicebygg och Pappoo kommer att stämmas nu. Det hela kommer förmodligen att ta lång tid. Och vi kan inte räkna med att vi kommer att lyckas. I värsta fall får vi inte tillbaka något eller bara väldigt lite av de pengar som betalats till dessa. 
 
Vi tittar också på om det finns andra leverantörer som gjort stora fel eller fått mer betalt än de levererat, och som vi kan kräva på pengar.
 
Föreningens advokater från Delphi advokatbyrå kontaktar 2016 års ledamöter och suppleanter. Vi avser att stämma dem som orsakat föreningen ekonomisk skada. Här kan vi få tillbaka minst någon miljon kronor genom föreningens ansvarsförsäkring och som mest 30 milj kr.  
 
Avgiftshöjningen
Vi är många som oroar oss för den avgiftshöjning på 20% som HSB föreslog på årsstämman. HSBs prognos säger att vi behöver höja med ytterligare 10% per år fyra år framöver. Vi i den nya styrelsen kommer att göra allt vi kan för att hålla månadsavgiften och boendekostnaden så låg som möjligt.
 
Sänka våra kostnader
Föreningen har enligt vår analys en extremt dyr drift. Det positiva med det är att vi bör kunna sänka kostnaderna med flera miljoner kronor per år jämfört med 2016 och 2017 - vilket minskar behovet av avgiftshöjning något. Vi planerar att säga upp och konkurrensutsätta alla avtal.
 
Ansvarsfördelning
Vi har delat upp ansvaret mellan oss i styrelsen.
Byggrelaterade projekt och åtgärder Bekim Husmani
Ekonomisk redovisning och planering Nazira Derbas
Administration Monica Lundahl Dahlberg
Inre och yttre miljö
*(allt kring fastigheterna som inte är bygg)
Tsvetan Chakali
Utbildningar för styrelsen  Monica Lundahl Dahlberg 
Juridiska processer Fredrik Eklöf 
Medlemsinformation Fredrik Eklöf 
 
 
Hjälp oss förbättra ekonomin 
Vi behöver hjälp för att sänka föreningens kostnader, kanske av dig. Skriv en lapp eller ett ebrev till fastighetskontoret, vicevard@hsbbrfida.se. Ange: 
 • vad du vill hjälpa till med
 • ditt namn
 • dina kontaktuppgifter
 • din erfarenhet/utbildning/kompetens/intresse
 
Vi kommer att behöva hjälp med följande:
 • Årsstämma                                    praktisk hjälp med arrangemang
 • Fastighetsförvaltning                      kallas ibland vicevärd
 • Administratörer                             skapa ordning bland protokoll och avtal
 • Upphandlings-/Inköpskunniga        köpa in tjänster
 • Hantverksproffs                             besiktiga åtgärder vi betalar för
 • Ingenjörer                                      erfarenhet av fastigheter, värme, el eller bygg.
 • Jurister                                          avtal och juridiska processer.
 • Utredare                                        gå igenom gamla fakturor & avtal
 • Kommunikation                             hålla medlemmar uppdaterade. 
 • Trädgård                                       hålla koll på trädgårdsskötseln
Vissa uppdrag kommer vi att kunna erbjuda en (liten) ersättning för. De flesta uppdrag hoppas vi få hjälp med av frivilliga för att tillsammans se till att vi förbättrar föreningens ekonomi.
 
Vi hoppas många kan hjälpa till att göra det här till en förening att vara stolt över igen.
 
Vänliga hälsningar,
 
Nya styrelsen genom Fredrik Eklöf