På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Trivselföreskrifter

Vår ambition är att Brf Lugnet skall vara det bästa och trevligaste stället att bo på i Malmö!

Vi har ett visst regelverk och det är därför självklart att alla följer dessa och bidrar till att vår miljö är trivsam, ren och lugn.

Renovering

Anmäl renovering genom att fylla i blankett för renovering samt att alltid meddela fastighetskontoret om ni gör några förändringar eller byter ut något, t.ex. spiskåpa. Att man städar på sin trappavsats, hiss och entré efter varje dag och efter avslutat arbete är en självklarhet. Läs mer

Garage

Att man läser igenom avtalet och följer vad som står där. Vid ev. frågor kontakta alltid fastighetskontoret, vid kvällar och helger kontakta ordförande eller annan i styrelsen.

Inpassage Viktigt att inte släppa in obehöriga. Håll uppsikt! Obs! Vid inpassage till garaget får endast en bil i taget passera vid varje öppning. Läs mer

Tvättstuga

Att alltid lämna tvättstugan som man själv vill ta över den. D.v.s Städa efter er. Läs mer

Taggar

Vi har taggar istället för nycklar. Därför skall man alltid anmäla så fort som möjligt om man tappar bort eller taggen gått sönder.

Sopor

Matavfall kastas på avsedd plats och i särskilda papperspåsar (som finns att hämta hos Expeditionen). Övriga hushållssopor kastas i sopnedkastet. Papp, plast, aluminium, glas skall kastas på kommunens sorteringsplats mittemot garageuppfarten. Läs mer

Källare

I våra källare finns det plats för cyklar som används dagligen. Cyklar som inte används dagligen skall förvaras i era lgh förrådd. Lgh förråden skall vara städade .

Skyddsrum

Finns ett skyddsrum i varje hus, Se skylt vid entré.

Gym

Vi har ett gym till våra medlemmar. Detta ligger i hus 7, dvs Lugnagatan 1 på gaveln. För att komma till där måste ett privat kontrakt skrivas på, detta görs på fastighetskontoret. Läs mer

Uteplatser och altaner

Din egen altan skall vara ren och snygg – då slipper vi tillhåll av råttor mm

Grillplatser

Skall hållas rena och snygga. Rengör grill och städa upp efter ditt besök där. Läs mer

Trivselföreskrifter övrigt

För att undgå en massa missförstånd är det viktigt att ni läser igenom våra trivselföreskrifter. Särskilt tiderna när det tillåts renovering. 

Bilaga:

Några Trivselregler i övrigt

 • Släpp inte in obehöriga inom vårt område.
 • Trapphus och trappor är utrymningsvägar och får inte blockeras.
 • Vi har en låg ljudnivån mellan 22.00 – 07.00. Skall du ha fest någon gång, prata med dina grannar eller sätt upp information i trapphus och hiss, så uppstår ingen osämja. Om du har fest så gäller ändå tystnad efter midnatt.
 • Arbeten som skapar oljud i samband med renovering skall begränsas till vardagar mellan kl. 07.00 och 20.00. Det går även bra på lördagar, och första söndagen i månaden, mellan kl. 10.00 och 16.00.
 • Vi håller rent efter oss tänk speciellt på det om du använder hissar och trapphus för byggmaterial
 • Det är förbjudet att köra ut eller in med mer än en bil per portöppning. Sker detta så går ett larm som medför en kostnad för föreningen av 1100: -. Överträdelse medför att garageavtalet sägs upp för den som ertappas.
 • Det är inte tillåtet att öppna garageporten för att passera gående eller per cykel, för även då går larmet. Använd sidodörrarna.
 • Papperskorgarna i garaget är till för papper. Inget matavfall får kastas där.
 • På våra innergårdar har vi ett flertal trevliga uteplatser med grillar, som får användas av oss alla. Vid grillning - använd tillåtna tändmedel som är bra för miljön. Kom ihåg att släcka elden när du lämnar grillplatsen och städa efteråt.
 • Det inte är tillåtet att lägga ut mat till fåglar och andra djur på grund av att det drar till sig råttor och andra skadedjur.
 • Vi cyklar inte inom området. Cyklar sätter vi i våra cykelställen.