På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Tvättstuga

Vi har gemensamma tvättstugor i källaren, en per hus.

För att få tillträde krävs att du först tecknar avtal med Fastighetskontoret för nyttjande. Tvättavgiften är en enhetsavgift, och berättigar till ett obegränsat antal tvättar per år, dock med sedvanlig respekt för tvättlistans bokningar. Avgiften påföres avierna för den ordinarie månadsavgiften. Aktuellt pris kan du få på Fastighetskontoret.

Ordningsregler finns anslagna i tvättstugorna samt här nedan. För allas trivsel är det viktigt att vi noga följer dem.

Tips: Behöver du skölja eller tvätta av större saker som mattor och liknande går det alldeles utmärkt att göra det i biltvättsbåsen i garaget. Har du inte garageplats och därför inte tillträde till garaget får du be Fastighetskontoret om tillträde för det aktuella tillfället. 

Tvättstugeregler – tilläggsregler från och med 2015-03-01

Tvättstugorna står många gånger tomma då bokade pass antingen inte utnyttjas alls, eller endast utnyttjas en kortare stund. I ett försök att optimera utnyttjandet av tvättstugorna beslutade styrelsen att på prov införa tilläggsregler i tvättstugan i hus 7 under 2014.

Eftersom försöket slagit väl ut kommer reglerna införas permanent i samtliga tvättstugor från och med 2015 03 01. Tilläggsreglerna är standard i många tvättstugor (både i hyres-och bostadsrätter) utanför Brf Lugnet, varför vi känner oss hoppfulla att de skall fungera bra även hos oss. För de nya tilläggsreglerna gäller:

1. 60 min sen ankomst = förfallen tvättid
Den som har bokat ett tvättpass och inte påbörjat tvättningen senast en timma (60 min) in på tvättpasset har förbrukat sin rätt till tvättpasset. Efter 60 min är det öppet för samtliga grannar som äger behörighet till tvättstugan att gå in och boka den förfallna tiden (först till kvarn).

Kom ihåg! Oavsett hur förtretad du blir över att ditt bokade tvättpass förfaller så är ditt eget ansvar att komma i tid, och inget du skall bli upprörd på dina grannar över när du upptäcker att de (rättmätigt) tagit över tvättstugan. Nästa gång är det kanske du som vill få chansen att tvätta på en grannes förfallna pass, så var vänlig mot dina grannar!

Tänk på: Är tvättstugan ledig 60min eller mer in i passet behöver det inte bero på att den som bokat tiden låtit tiden förfalla – kanske behövde bara bokaren utnyttja tvättstugan en kortare stund och har lämnat passet för gott. Oavsett så är det fritt fram för grannar att utnyttja resterande del av tvättpasset då ”Tom tvättstuga minst 60min in i passet = ledig tvättstuga”

2. Planerad sen ankomst
Vet du i förväg att du kommer att bli sen till ditt bokade pass kan du ange i bokningslistan när du kommer att dyka upp, utan att din tid förfaller. På så sätt ger du möjlighet för dina grannar att utnyttja tvättstugan när den annars skulle stå tom om det finns tid över.

Notera! Tilläggsregel nr 1 om 60min sen ankomst gäller även i detta fall - dyker du inte upp inom 60min efter din angivna sena ankomsttid förfaller det bokade passet!

Trivselföreskrifter för Tvättstuga

 • Man får endast teckna ett tvätt pass åt gången
 • Grovtvätt t.ex. mattor och filtar får ej tvättas i maskinerna
 • Det är inte tillåtet att färga tvätt i våra maskiner
 • Husdjur får INTE medtagas i tvättstugan
 • Det är viktigt att rengöra alla filter, i torktumlare och torkrummet
 • För allas trivsel är det VIKTIGT att man städar efter sig, detta gäller även maskinernas tvätt fack
 • Det är naturligtvis bara våra medlemmar som tvättar i vår tvättstuga
 • RING ALLTID FASTIGHETSKONTORET NÄR NI UPPTÄCKER NÅGOT FEL. Telnr 0766-282821
 • Efter avslutat tvätt pass så lämnar vi lokaler och maskiner i det skick som ni själv vill finna det i. Se till så att alla lampor är släckta och att dörrar är stängda.