På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

 • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
 • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

 • att webbplatsen innehåller cookies 
 • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Skydd och säkerhet

Sammanställning av några tips på åtgärder vi alla kan göra för ökad trygghet

Grannsamverkan

 • Informera grannarna när du skall vara borta
 • Vet grannarna när du inte är hemma är det lättare att upptäcka om någon skulle försöka ta sig in
 • Ta hand om posten
 • Se till att postboxen blir tömd annars syns det att ingen är hemma
 • Låt fastghetskontoret lagra posten
 • Låt Posten lagra posten
 • Låt Posten eftersända posten
 • Låt någon som även tittar till lägenheten även tömma postboxen

Säkerhetsdörr

 • Installera säkerhetsdörr
 • Ökar tiden för någon att bryta sig in och därmed ökar risken för upptäckt
 • Ger också oväsen när man försöker bryta upp dörren och man blir lättare upptäckt
 • Har du brevinkast och därmed tillhållarlås, se till att låsa det när du går ut
 • Det finns verktyg som stoppas in igenom brevinkastet och kan öppna det vanliga vredlåset (överväg installera en kåpa)
 • Överväg stänga brevinkastet permanent om du inte har användning för det
 • Byt handtaget till balkongen
 • Bor du på nedersta eller de nedersta våningarna kan du byta ut balkonghandtaget mot ett med inbyggd knappsats. Då måste man klättra igenom fönstret
 • Se åtminstone till att handtaget kan låsas med en nyckel.

Larm

 • För ytterligare skydd kan man installera ett lägenhetslarm
 • Välj ett som även kan skicka SMS-notis
 • Även ett som kan hanteras via en App i din telefon
 • För en abonnemangskostnad kan larmet vara kopplat till en larmcentral och kan ge rabatt på hemförsäkringen

Hot

 • Är det misstänkta personer i närheten när du skall gå in igenom grind eller port, välj annan väg
 • Ta annan ingång till gårdarna och välj att gå in via källaren istället för porten.
 • Bor du inte i mittentrappan kan du gå in där sen igenom källaren till din egen port
 • Överväg försvarsspray eller minisiren som avskräckande metod

Brandskydd

 • Test brandvarnarna
 • Inte på knappen utan med något som brinner
 • Knappen testar bara att brandvarnaren låter, inte att den kommer att låta vid brand
 • Skaffa brandsläckare
 • En pulverbrandsläckare är mest allsidig i ett hem. Se till att de är klassad som minst XXXXXXX
 • Är man orolig för pulversaneringen kan man komplettera med en kolsyresläckare (men den måste kontrolleras oCare)
 • Köp inte den billigaste släckaren, de brukar ha mindre klassning än ”riktiga”. (De varar kortare tid)
 • Skaffa brandfilt
 • Mindre bränder, speciellt vid matlagning, släcks effektivare med en brandfilt.
 • Brinner det i stekpanna/kastrull är ett lock väldigt effektivt.
 • Glöm inte att stänga av spis/ugn och fläkten vid brand