Underhåll

2019
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, godkänd
Avslutad renovering av piskbalkonger

2018
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, påbörjad
Renovering av piskaltaner med fuktproblem, påbörjad
Fasadarbete - Sker löpande
Byte av stigarledningar för el samt elcentraler i lokaler - färdigställt

2017
Fasadarbete - Pågående
Stenkistor - Pågående
O
bligatorisk ventilationskontroll, OVK – Påbörjas efter byggsemestern
Renovering av samtliga piskaltaner – Pågående
Byte av stigarledningar för el samt elcentraler i lokaler - Pågående
Renovering av källargolven - Färdigställt
Installation av elektroniska backventiler i avloppstammarna – Färdigställt

Underhåll de senaste åren

2016
Byte av stigarledningar för el samt elcentraler i lägenheter
Föryngring av utemiljön
Slutrenovering efter översvämningen i augusti 2014
Renovering av källarlokal till övernattningslägenhet
Nya porttelefoner
Två frånluftsfläktar på taken har bytts ut till nya
En hissmotor har bytts ut till en ny
Dränering har skett där behov funnits
En ny trappa har byggt till källarlokaler mellan hus 40-42
Övernattningslägenheten samt föreningslokal har fått trådlöst Internet samt TV

2015
Renovering efter översvämningen i augusti 2014
Projektering av stigarledningar för el
Renovering av trapphus
Uppdatering av utemiljön
Installation av uppgraderad kameraövervakning i garaget
Energibesparingsprojektet – Installation av bergvärme och rekonditionering av radiatorkretsarna

2014
Renovering efter översvämningen i augusti 2014
Relining av avlopp
Energibesparingsprojektet – Installation av bergvärme och rekonditionering av radiatorkretsarna
Nytt system för utsortering av matavfall direkt i sopnedkasten.
Ny utemiljö, projektering
Slutförande av H10-standard för hissar

2013
Relining av avlopp påbörjas
Energibesparingsprojektet – byte av cirkulationspumpar och installation av avgasare. Projektering av alternativ uppvärmning.
Ny utemiljö, projektering
Nya räcken och ledstänger till butiker och källarnedgångar i husen
Nya innerdörrar på hissarna
Renovering av föreningslokal och fastighetskontor

2012
Energibesparingsprojektet – Ny styr- och reglerutrutsning till värmecentraler, nya tätningslister i samtliga fönster
Projektering för ny utemiljö
Utrymningslarm i gemensamma utrymmen

2011
Installation av passagesystem och porttelefon
Byte/renovering av dörrar till gemensamma utrymmen
Renovering av föreningens fontän
Montering av nya skärmtak till butikerna och nya innertak i husens källare
Ökad tillgänglighet och trygghet i föreningen i samband med passagesystemprojektet
Nya trapphusentréer

2010
Källarmålning
Garagerenovering
Inkoppling a digital-TV
Byte/renovering av dörrar till gemensamma utrymmen

2009
Byte till rörelsestyrd belysning i trapphus
Installation av nödbelysning i trapphus

2008
OVK och renovering av ventilation. Renovering av lekplatser.

2006
Renovering av bastu i hus 44, 46 och 48.

2004
Renovering av torkrum. Renovering av ytterdörrar till trapphusen.

2003
Renovering tvättstugor och balkonger i hus 40.

1999
Renovering trapphus

1998
Omläggning tak

1994
Renovering av balkonger och byte av vattenstammar

1990
Fönsterrenovering