På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Underhåll

2019
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, godkänd
Avslutad renovering av piskbalkonger

2018
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, påbörjad
Renovering av piskaltaner med fuktproblem, påbörjad
Fasadarbete - Sker löpande
Byte av stigarledningar för el samt elcentraler i lokaler - färdigställt

2017
Fasadarbete - Pågående
Stenkistor - Pågående
O
bligatorisk ventilationskontroll, OVK – Påbörjas efter byggsemestern
Renovering av samtliga piskaltaner – Pågående
Byte av stigarledningar för el samt elcentraler i lokaler - Pågående
Renovering av källargolven - Färdigställt
Installation av elektroniska backventiler i avloppstammarna – Färdigställt

Underhåll de senaste åren

2016
Byte av stigarledningar för el samt elcentraler i lägenheter
Föryngring av utemiljön
Slutrenovering efter översvämningen i augusti 2014
Renovering av källarlokal till övernattningslägenhet
Nya porttelefoner
Två frånluftsfläktar på taken har bytts ut till nya
En hissmotor har bytts ut till en ny
Dränering har skett där behov funnits
En ny trappa har byggt till källarlokaler mellan hus 40-42
Övernattningslägenheten samt föreningslokal har fått trådlöst Internet samt TV

2015
Renovering efter översvämningen i augusti 2014
Projektering av stigarledningar för el
Renovering av trapphus
Uppdatering av utemiljön
Installation av uppgraderad kameraövervakning i garaget
Energibesparingsprojektet – Installation av bergvärme och rekonditionering av radiatorkretsarna

2014
Renovering efter översvämningen i augusti 2014
Relining av avlopp
Energibesparingsprojektet – Installation av bergvärme och rekonditionering av radiatorkretsarna
Nytt system för utsortering av matavfall direkt i sopnedkasten.
Ny utemiljö, projektering
Slutförande av H10-standard för hissar

2013
Relining av avlopp påbörjas
Energibesparingsprojektet – byte av cirkulationspumpar och installation av avgasare. Projektering av alternativ uppvärmning.
Ny utemiljö, projektering
Nya räcken och ledstänger till butiker och källarnedgångar i husen
Nya innerdörrar på hissarna
Renovering av föreningslokal och fastighetskontor

2012
Energibesparingsprojektet – Ny styr- och reglerutrutsning till värmecentraler, nya tätningslister i samtliga fönster
Projektering för ny utemiljö
Utrymningslarm i gemensamma utrymmen

2011
Installation av passagesystem och porttelefon
Byte/renovering av dörrar till gemensamma utrymmen
Renovering av föreningens fontän
Montering av nya skärmtak till butikerna och nya innertak i husens källare
Ökad tillgänglighet och trygghet i föreningen i samband med passagesystemprojektet
Nya trapphusentréer

2010
Källarmålning
Garagerenovering
Inkoppling a digital-TV
Byte/renovering av dörrar till gemensamma utrymmen

2009
Byte till rörelsestyrd belysning i trapphus
Installation av nödbelysning i trapphus

2008
OVK och renovering av ventilation. Renovering av lekplatser.

2006
Renovering av bastu i hus 44, 46 och 48.

2004
Renovering av torkrum. Renovering av ytterdörrar till trapphusen.

2003
Renovering tvättstugor och balkonger i hus 40.

1999
Renovering trapphus

1998
Omläggning tak

1994
Renovering av balkonger och byte av vattenstammar

1990
Fönsterrenovering