För mäklare

Mäklare/köpare
Den mesta information bör ni hitta under de olika rubrikerna på hemsidan. Vi ber er därför läsa igenom dessa. Är där något som saknas tar ni kontakt med vår vicevärd på: vicevard@pukan.se så kompletterar han era frågor som ni gärna tar med i mejlet.

Avgiftshöjning
För 2021 blev avgiftsförändringen 0 %. 
Pukan har haft ett par år med högre höjningar än det normala då vi genomfört många stora projekt. Vår prognos för de närmaste åren är 2-3%.

Tomtgäld
Nuvarande avtal löper tom 2024-12-31.

Renovering av lägenhet

För allas trivsel har vi tider där detta kan genomföras.

Vardagar mellan kl. 07.00 – 20.00
Dag före helgdag och lördagar mellan kl. 10.00 – 17.00
Söndagar och helgdagar (röda) får inget störande arbete utföras. 

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att dina hantverkare inte ställer något utanför dörren eller i andra utrymmen i husen. Allt bråte transporteras bort och slängs inte i kärlen för hushållsavfall. Inga hantverkare får köra in på vårt område och alltså absolut inte heller parkera här. Vi hänvisar till vägarna runt om vårt område då våra gångar är brandvägar. Flyttbilar parkerar på Köpenhamnsvägen, inte på trottoaren då den måste vara fri för gående. Innefattar renoveringen vvs eller elarbete ska detta vara fackmannamässigt utfört och vi kräver garantier och intyg. Vid önskan att ta ner vägg skickar du precis som i ovan fall in förfrågan till vicevärd innan renovering påbörjas.

Tillsyn av lägenhet
Vid varje övertagande görs en tillsyn av lägenhet. Vicevärden kontaktas för att utföra detta. vicevard.pukan@gmail.com

Ingår i avgiften
Värme, vatten, Kabel-TV (cirka 20 kanaler)

Äkta förening
Hsb brf Pukan är en sk. äkta förening

Köp/ägande av lägenhet
Juridisk person får endast köpa bostadsrättslokal

Bredband
Föreningen har avtal med Ownit. Det är valfritt för medlemmen om denna vill utnyttja och ansluta sig till detta avtal. 

BRA ATT VETA OM PUKAN

Pukan har under de senaste åren genomgått stora förändringar som medfört ökad säkerhet, trivsel och bekvämlighet.
Miljö- och ekonomiska aspekter har också spelat stor roll när vi valt de insatser vi genomfört.
 
Dörröppning till gemensamma utrymmen med taggsystem.
I dag har vi nya entréportar med taggsystem. Även dörrar till vindsutrymmen, källarutrymmen och tvättstugor öppnas med tagg. Det är dels väldigt bekvämt dels har också säkerheten ökat. Blir någon av med en tagg kan den lätt spärras. Vi har porttelefon i varje lägenhet. Digitala informationstavlor finns i alla entréer och i varje källare. Här läggs kontinuerligt ut information om vad som händer i Pukan. Här bokar du din tvättid men du kan även boka tvättid via vår hemsida på internet.
 
Sopnedkast
De klassiska sopnedkasten som de flesta föreningar idag har plomberat, har Pukan istället valt att ha kvar.
En lösning i form av en kassett och strumpa som installerades gör att vi kan fortsätta använda dessa till matavfall och restavfall. En mycket uppskattad lösning hos medlemmarna.  Övrig källsortering av sopor sker i kärl på gården.
 
Avloppsprojekt/stambyte
Pukan har valt att relina samtliga avloppsstammar, både horisontellt och vertikalt. Projektet blev klart 2015.
 
Bergvärme
Pukan har också investerat i ett energibesparingsprojekt genom borrning efter bergvärme. Detta ska göra att Pukans värmekostnader framöver kommer att minska.
 
Övernattningslägenhet 
En övernattningslägenhet blev klar under 2016 som medlemmar kan hyra.