På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

För mäklare

Mäklare/köpare
Den mesta information bör ni hitta under de olika rubrikerna på hemsidan. Vi ber er därför läsa igenom dessa. Är där något som saknas tar ni kontakt med vår vicevärd på: vicevard@pukan.se så kompletterar han era frågor som ni gärna tar med i mejlet.

Avgiftshöjning
För 2021 blev avgiftsförändringen 0 %. 
Pukan har haft ett par år med högre höjningar än det normala då vi genomfört många stora projekt. Vår prognos för de närmaste åren är 2-3%.

Tomtgäld
Nuvarande avtal löper tom 2024-12-31.

Renovering av lägenhet

För allas trivsel har vi tider där detta kan genomföras.

Vardagar mellan kl. 07.00 – 20.00
Dag före helgdag och lördagar mellan kl. 10.00 – 17.00
Söndagar och helgdagar (röda) får inget störande arbete utföras. 

Du som lägenhetsinnehavare ansvarar för att dina hantverkare inte ställer något utanför dörren eller i andra utrymmen i husen. Allt bråte transporteras bort och slängs inte i kärlen för hushållsavfall. Inga hantverkare får köra in på vårt område och alltså absolut inte heller parkera här. Vi hänvisar till vägarna runt om vårt område då våra gångar är brandvägar. Flyttbilar parkerar på Köpenhamnsvägen, inte på trottoaren då den måste vara fri för gående. Innefattar renoveringen vvs eller elarbete ska detta vara fackmannamässigt utfört och vi kräver garantier och intyg. Vid önskan att ta ner vägg skickar du precis som i ovan fall in förfrågan till vicevärd innan renovering påbörjas.

Tillsyn av lägenhet
Vid varje övertagande görs en tillsyn av lägenhet. Vicevärden kontaktas för att utföra detta. vicevard.pukan@gmail.com

Ingår i avgiften
Värme, vatten, Kabel-TV (cirka 20 kanaler)

Äkta förening
Hsb brf Pukan är en sk. äkta förening

Köp/ägande av lägenhet
Juridisk person får endast köpa bostadsrättslokal

Bredband
Föreningen har avtal med Ownit. Det är valfritt för medlemmen om denna vill utnyttja och ansluta sig till detta avtal. 

BRA ATT VETA OM PUKAN

Pukan har under de senaste åren genomgått stora förändringar som medfört ökad säkerhet, trivsel och bekvämlighet.
Miljö- och ekonomiska aspekter har också spelat stor roll när vi valt de insatser vi genomfört.
 
Dörröppning till gemensamma utrymmen med taggsystem.
I dag har vi nya entréportar med taggsystem. Även dörrar till vindsutrymmen, källarutrymmen och tvättstugor öppnas med tagg. Det är dels väldigt bekvämt dels har också säkerheten ökat. Blir någon av med en tagg kan den lätt spärras. Vi har porttelefon i varje lägenhet. Digitala informationstavlor finns i alla entréer och i varje källare. Här läggs kontinuerligt ut information om vad som händer i Pukan. Här bokar du din tvättid men du kan även boka tvättid via vår hemsida på internet.
 
Sopnedkast
De klassiska sopnedkasten som de flesta föreningar idag har plomberat, har Pukan istället valt att ha kvar.
En lösning i form av en kassett och strumpa som installerades gör att vi kan fortsätta använda dessa till matavfall och restavfall. En mycket uppskattad lösning hos medlemmarna.  Övrig källsortering av sopor sker i kärl på gården.
 
Avloppsprojekt/stambyte
Pukan har valt att relina samtliga avloppsstammar, både horisontellt och vertikalt. Projektet blev klart 2015.
 
Bergvärme
Pukan har också investerat i ett energibesparingsprojekt genom borrning efter bergvärme. Detta ska göra att Pukans värmekostnader framöver kommer att minska.
 
Övernattningslägenhet 
En övernattningslägenhet blev klar under 2016 som medlemmar kan hyra.