Bärande väggar

Bärande väggar får absolut INTE förändras på något sätt.