Renovering av kök

Köksfläktar
Vid byte eller nyinstallation av köksfläkt bör det vara en fläkt med kolfilterinsats. OBS! Köksfläkten får inte kopplas till ventilationstrumman! Eftersom ventilationskanalerna är gemensamma för flera lägenheter, kommer matos och rök att blåsas in i andras lägenheter om någon kopplar in fläkt i kanalen.

 

Läs mer om ventilation här.