Ventilation

Fastigheterna har självdragsventilation, vilket gör att varm luft stiger av egen fysik.
Detta betyder att mekaniska fläktar - t ex Paxfläktar -  inte är tillåtna att installeras.
Det här gäller alla rum i lägenheten, såväl kök som badrum.
Monterar vi mekaniska fläktar kommer luften / fukten tryckas in i andras lägenheter eller in i schakten

Frånluftsventiler får inte installeras då de är byggad för mekanisk ventilation (fläktsystem)