Speciella riktlinjer för renovering i badrum

BKR

Renoveringar där våtrum (dvs badrum) kommer påverkas ska utföras på ett fackmannamässigt sätt av hantverkare som har behörighet från byggkeramik rådet (BKR) och följer gällande normer enligt ”Säker vatteninstallation”. Kräv att din hantverkare är certifierad enligt dessa normer. Styrelsen behöver ha in en kopia på BKR behörigheten från den som ska utföra arbetet inför godkännande av din renovering.

Golvbrunn

Skall vara av rostfritt stål. Hur brunnen kopplas på avloppet skall fotodokumenteras av hantverkare och skickas till föreningen. Föreningen tar del av kostnaden för golvbrunnen under förutsättning att nämnda krav uppfylls.

För ersättning av golvbrunn gäller ett maxbelopp av 3500 kr. Kriterier nedan ska uppfyllas innan utbetalning sker.

1) Badrumsrenoveringen skall vara godkänd av styrelsen
2) Brunnen är av rostfritt stål, ej plast
3) Kvitto på brunnen samt BKR Intyget ska skickas in till styrelsen via mejl
4) Företaget fakturerar direkt till HSB med referens på lägenhetsägaren och BRF Randers

OBS! Detta betyder att utbetalning sker först efter vi har mottagit BKR intyg (kvalitetsdokument).

Faktura adress:
Brf Randers
21-2043-000
FE 408
838 73 Frösön

Handdukstork/radiator

Om ni installerar egna så blir dessa så kallade egeninstallationer där bostadsrättsinnehavaren har fullt underhållsansvar.
Tänk på att radiatorventilen äger föreningen. (Den får ej tas bort).

Inbyggda rör

Infällda rör rekommenderas inte, om detta önskas och om det bilas i bärande vägg måste intyg inkomma till styrelsen då det kan påverkar fastighetens bärighet.
Även större risk för dolt läckage, det är 
medlemmen som står för saneringskostnaderna i sådana fall. 

Vattenavstängning

När ni ska utföra arbete som inbegriper avstängning av vatten, kontaktar ni Triennium (vår fastighetsskötare), som ombesörjer avstängning av aktuella ledningar. Triennium når ni på 026-14 55 80.
Meddela Triennium i god tid innan vattnet behöver stängas av! OM ni inte meddelat Triennium i tid och de måsta köra till föreningen så tar de ut en avgift på 500kr som ni själva får betala.