Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Avsluta medlemskap

Medlemskapet i HSB Norra Götaland avslutas inte per automatik vid försäljning av bostadsrätt utan måste avslutas av medlemmen själv eller (vid till exempel dödsfall) av en anhörig.
OBS! Är man bosparare (och därmed medlem) så man förlorar sina poäng om man säger upp medlemskapet i HSB. 

Det finns många fördelar med att vara medlem i HSB Norra Götaland. Du kan läsa om alla dina förmåner och aktuella rabatter under Medlemserbjudanden. Om du redan bestämt dig för att du vill avsluta ditt medlemskap, fyller du i formuläret nedan.

Tänk på att fylla i detta formulär först när bostaden bytt ägare. Om du sitter med i bostadsrättsföreningens styrelse kan du inte göra ett medlemsutträde.

För att vi ska kunna återbetala medlemsandelen så behöver vi ett bankkontonummer till dig.

Nedanstående formulär gäller enbart utträde ur HSB Norra Götaland.

Avsluta medlemskap - HSB Norra Götaland

Läs här om hur HSB hanterar personuppgifter.