Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vår personuppgiftspolicy

Här hittar du information om hur HSB behandlar dina personuppgifter.

HSB är Sveriges ledande boendeaktör, som strävar efter att förbättra boendet för våra nuvarande och framtida medlemmar. Detta gör vi genom att bygga nya bostads- och hyresrätter, utveckla och förvalta befintliga boenden och erbjuda bosparande som öppnar dörrar till att hitta ett eget hem. Vi drivs inte av kortsiktig vinst, utan av våra medlemmars intressen.

HSBs organisation består av 26 HSB-föreningar och 4100 HSB bostadsrättsföreningar samt flera HSB bolag. HSB har cirka 670 000 enskilda medlemmar. HSBs gemensamma nationella organisation består av HSB Riksförbund, HSB Affärsstöd, HSB Projektpartner och HSB Finansstöd.

HSB-föreningar, HSB-bolag och HSB bostadsrättsföreningar behandlar personuppgifter för olika ändamål och respektive förening/bolag är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker hos det bolaget/föreningen. För frågor om behandling av dina personuppgifter vänd dig i första hand till den HSB-förening där du är medlem.

Nedan visas information om personuppgiftsbehandling kopplat till den region du har valt på hsb.se.

Önskar du veta hur HSBs organisation behandlar dina personuppgifter? Läs mer här.

HSB Norra Götaland värnar alltid individens integritet. HSB har sedan länge bedrivit ett aktivt arbete med att säkerställa att våra medlemmars personuppgifter bara behandlas när det är motiverat. Vi arbetar också aktivt för att se till att de personuppgifter som måste behandlas i vår verksamhet behandlas på ett säkert och tryggt sätt.

Vad är en personuppgift?

Det är alla sorters uppgifter som kan kopplas samman med en enskild person. Det spelar ingen roll om det är ett namn eller om det är någon annan uppgift, så länge uppgiften direkt eller indirekt kan kopplas samman med dig (t.ex. ett medlems- eller telefonnummer). De personuppgifter som HSB behandlar är sådana som behövs för att administrera ditt medlemskap i HSB, hantering av bosparande och eventuell andel i bostadsrättsförening, utskick av information m.m. HSB behandlar aldrig dina personuppgifter om det inte är tillåtet. Vi behandlar inte heller personuppgifter i större omfattning än vad som krävs i respektive fall.

Dina personuppgifter behandlas i allt väsentligt av HSB, men i vissa fall kan externa leverantörer behöva behandla uppgifterna. Om så blir aktuellt, säkerställer HSB alltid att även leverantörens behandling är säker. Som du sannolikt redan känner till samarbetar HSB t.ex. med Danske Bank när det gäller bosparande.

Här nedan kan du läsa om personuppgiftspolicy för HSB Norra Götaland med dotterbolag.