Boendeanpassning

Du som har en bestående funktionsnedsätttning kan ansöka om bidrag för att anpassa din bostad från Umeå kommun, så att ditt dagliga liv i hemmet blir enklare.

Bidrag kan ges till fasta funktioner i din bostad som gör det enklare att sova, sköta hygien, laga mat, äta, förflytta dig, och att ta dig in i och ut ur bostaden. Du kan få bidrag till bostadsanpassning för alla typer av funktionsnedsättningar som kräver att din bostad anpassas.

 
Exempel på anpassningar
I bostaden kan du få bidrag för att till exempel
• Ta bort trösklar
• Bredda dörröppningar
• Anpassa badrummet, exempelvis byta ut badkaret mot en duschplats
• Göra knäfria arbetsplatser i köket, exempelvis under spis och diskbänk
• Förstärka fast belysningen
 
I anslutning till bostaden kan du få bidrag för till exempel
• Ramper
• Räcken och handledare
• Automatisk dörröppnare
 
För mer information kontakta umeå kommuns bostadsanpassning på telefonnummer 090-16 23 06
eller;

 Umeå Kommun Boendeanpassningen