Förråd

Till varje bostadsrätt finns det ett förråd i källaren samt ett i matkällaren.

Vid behov av mer förrådsyta kontakta vicevärd för status.

Mattias Norberg 0701085135

vicevard.skidbacken@gmail.com