Förråd

Till varje bostadsrätt finns ett förråd samt en plats i matkällaren.

Vid behov av mer förrådsyta kontakta vicevärd för status.

Mattias Norberg 090775430

vicevard.skidbacken@gmail.com