Styrelse

Kontakta i första hand vår vicevärd Mattias Norberg vicevard.skidbacken@gmail.com eller 090775430.

 

 Styrelse@skidbacken.se

 

 Ordförande

 Håkan Dahlqvist

0705564484

hakan.dahlqvist@skidbacken.se 

 Vice Ordförande

 Ulf Engman

 0705917349

engman.ulf@gmail.com

 Sekreterare

 Mikael Hållberg

 0705182158

mikael.x.hallberg@gmail.com

 Ledamot HSB

 Olle Karsson

 0703220463  

ollek49@hotmail.com

 Ledamot

 Erik Steinvall

 0703220463

steinvall@yahoo.se

 Ledamot

 Maria Trotsman

 090140539

mariatrotsman@hotmail.com

 Ledamot

Simon Blomberg

 073-837 37 77

blombergsimon1@gmail.com

 Antony Sorsa

Ledamot

 0761106829

 anthony.sorsa@gmail.com