Sopsortering

 

Hushållssopor

Soprum för enbart hushållsavfall finns vid Rågången 6 C och Axtorpsvägen 27 B

Läs uppsatt information och på kärlen. Rätt avfall i rätt kärl och inte utanför.

Övrigt avfall ska lämnas till närmaste miljöstation, återvinningscentral eller återförsäljare.

Alla ansvar för sitt eget skräp/avfall. Vänligen respektera gällande regler!

Se kommunens guide för återvinning.

Öppettider återvinningscentral se vakin.se

 

Batterier

Källsorteras enligt anvisning i soprum eller förs till återvinningscentral

Bygg-/reparationsavfall

Återvinningscentral

Dammsugare

Återvinningscentral

Dator, skrivare, bildskärm

Återvinningscentral eller återförsäljare.

Farligt avfall

Miljöstation

Glödlampor

Sorteras i kärl i soprum

Kartonger

Sorteras i kärl i soprum. Vik ihop kartonger så rymms det mer i sopkärlet.

Komposterbart

Blommor, blomjord, löv i komposten vid tennisplanen.

Lysrör

Källsorteras i soprum Rågången 6 C

Lågenergi lampor

Källsorteras i soprum

Läkemedel

Inlämnas på apotek

Matavfall

Matavfall sparas i, för ändamålet bruna papperspåsar. Dessa slängs seda i den bruna kärlen i respektive soprum.

Metallförpackningar

Sorteras i kärl i soprum

Plastförpackningar

Sorteras i kärl i soprum

Tidningar

Källsorteras i soprum.

TV, video, DVD

Återförsäljare eller återvinningscentral

Tvättmaskin

Återförsäljare eller återvinningscentral

Vitvaror (kyl, frys, spis, mikro)

Återförsäljare eller återvinningscentral

Övrigt

Guide för återvinning kan hämtas hos vicevärden.

Miljöstation

Haga, OK/Q8 (miljöstation för farligt avfall) är närmast

Återvinningscentral

Gimonäs industriområde är närmast.

Föreningen anskaffar, i samband med vårstädningen i maj, container för medlemmarnas grovsopor.