Sopsortering

Allmänt

Hushållssopor

Soprum för hushållsavfall finns vid Rågången 6 C och Axtorpsvägen 27 B

Läs uppsatt information och på kärlen. Rätt avfall i rätt kärl och inte utanför.

Endast avfall som det finns kärl för får lämnas, övrigt avfall ska lämnas till närmaste miljöstation, återvinningscentral eller återförsäljare. Se kommunens guide för återvinning.

Öppettider återvinningscentral se vakin.se

Batterier

Källsorteras i soprum eller förs till återvinningscentral

Bygg-/reparationsavfall

Återvinningscentral

Dammsugare

Återvinningscentral

Dator,skrivare, bildskärm

Återvinningscentral eller återförsäljare.

Farligt avfall

Miljöstation

Glödlampor

Sorteras i kärl i soprum

Kartonger

Sorteras i kärl i soprum

Komposterbart

Blommor, blomjord, löv i kompost vid tennisplanen.

Lysrör

Källsorteras i soprum Rågången 6 C

Lågenergi lampor

Källsorteras i soprum

Läkemedel

Inlämnas på apotek

Matavfall

Matavfall sparas i, för ändamålet bruna papperspåsar. Dessa slängs seda i den bruna kärlen i respektive soprum.

Metallförpackningar

Sorteras i kärl i soprum

Plastförpackningar

Sorteras i kärl i soprum

Renoverings-/byggavfall

Återvinningscentral

Tidningar

Källsorteras i soprum.

TV, video, DVD

Återförsäljare eller återvinningscentral

Tvättmaskin

Återförsäljare eller återvinningscentral

Vitvaror (kyl, frys, spis, mikro)

Återförsäljare eller återvinningscentral

Övrigt

Guide för återvinning

Kan hämtas hos vicevärden.

Miljöstation

Haga, OK/Q8 (miljöstation för farligt avfall) är närmast

Återvinningscentral

Gimonäs industriområde är närmast.

Föreningen anskaffar, i samband med vårstädningen i maj, container för föreningens medlemmas grovsopor.