Parkering

Parkering är inte tillåten på innergården eller trottoarer.

P-platser utanför Elitsalongen är endast för deras kunder.

Föreningen har därutöver ett antal p-platser utan mv-uttag där p-tillstånd krävs.

Dessa p-platser finns i anslutning till garage och mv-platserna på området.

P-platserna är till för gäster hos föreningens medlemmar.

De med garage och/eller mv-plats bör undvika att stå på dessa p-platser.

Alla lägenheter har tilldelats ett parkeringstillstånd som kan lånas ut till gäster.

Det delas ut ett tillstånd per lägenhet. Vid behov av ett ytterligare eller borttappat tillstånd utgår en avgift på 500kr.

Har du många gäster så låna tillstånd av grannen, vicevärden eller ordförande.

Otillåten eller felaktig parkering:
Kontakta Securitas parkeringsövervakning. 070-6360880