Parkering

Parkering är inte tillåten på innergården eller trottoarer.

P-platser utanför Elitsalongen är endast för deras kunder.

Gäst parkering finns för gäster hos föreningens medlemmar. Parkeringstillstånd krävs.

Alla lägenheter har tilldelats ett parkeringstillstånd som kan lånas ut till gäster.

Det delas ut ett tillstånd per lägenhet. Vid behov av ett ytterligare eller borttappat tillstånd utgår en avgift på 500kr.

Har du många gäster så låna tillstånd av grannen!

Otillåten eller felaktig parkering:
Kontakta Securitas parkeringsövervakning. 070-6360880