Ordningsregler

En god sämja bygger på hänsyn varför vi undviker störande ljud dygnet runt men speciellt efter 22.00.

Informera gärna grannarna i god tid före fest eller annan verksamhet med hög ljudvolym.