Ordningsregler

En god grannsämja bygger på hänsyn varför vi undviker störande ljud dygnet runt, men speciellt mellan 22.00 - 07.00.

Informera gärna grannarna i god tid före fest eller annan verksamhet med hög ljudvolym.