Vicevärd

Vår vicevärd Mattias Norberg kontaktas på vicevard.skidbacken@gmail.com eller 0701085135

Vicevärdens kontor finns på Rågången 6C.

 

OBS! Felanmälan görs ej till vicevärd. Föreningen har avtal med EMFA Fastighetsförvaltning i Umeå

Felanmälan görs till EMFA på deras hemsida EMFA Felanmälan

 

Vicevärdens arbetsuppgifter

 

Vicevärden inom Brf Skidbacken arbetar med:

 • Administration
  Ex: Föreningens post, vicevärdens e-post, arkivering, avtal, ansökningar om medlemskap, ansökningar om andrahandsuthyrning, föreningsverksamhet, försäkringsärenden, polisiära ärenden.
 • Ekonomi och redovisning
  Ex: fakturor (kontroll, attest, kontering inom de ramar styrelsen fastställt & tillse övriga fakturor attesteras), redovisning, debiteringsunderlag, medverka vid budgetberedning, bevaka drifts-och underhållskostnader, betalningsbevakning, arvoden.
 • Fastighetsförvaltning
  Ex: Löpande underhåll inom de ekonomiska ramar som styrelsen fastställt, beställa arbeten avseende löpande underhåll, upphandlingsunderlag & upphandling/inköp enligt styrelsebeslut, anbudssammanställningar, medverka vid fastighetsbesiktningar & skriva protokoll/minnes-anteckningar, medverka vid uppdatering av underhållsplan, kontroll av lista över felanmälningar/ åtgärder via HSB & bedömning om kompletterande/förebyggande åtgärder behöver vidtas, garage (kö, tilldelning, avtal, nycklar, besiktning), mv (tilldelning, avtal, nycklar), parkerings-bevis, slutdebitering el (avläsning, uträkning, ta fram underlag för debitering/ kreditering & månadsavgift),  lås & nycklar (systemansvarig).
 • Medlemstjänst och information
  Ex: Svara på vicevärdens telefon/telefonmeddelanden & e-post, hålla information aktuell som delas ut till nyinflyttade & dela ut, skriva information, kopiering av information som ska anslås eller delas ut & anslå/dela ut, vid nya avtal om garage eller mv lämna ut skriftlig information.
 • Föreningsverksamhet
  Ex: Föredra och förbereda ärenden samt delta vid styrelsemöten, ta fram beslutsunderlag & vidta åtgärder i enlighet med tagna beslut, delta i framtagandet av budget & förvaltnings-berättelse samt underhållsplan, & tillse att justerat protokoll anslås, tillse att årsstämmans & styrelsens originalprotokoll arkiveras hos HSB Umeå.