Personuppgifter

Sedan 25:e maj 2018 gäller nya EU-regler för hantering av personuppgifter. Vår hantering av personuppgifter beskrivs nedan.

Den nya EU-gemensamma lagen för hantering av personuppgifter heter i sverige Dataskyddsförordningen. Ibland kallas den även för GDPR (General Data Protection Regulation). Dataskyddsförordningen gäller från och med 25:e maj 2018 och ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PUL).

Vår policy och hantering av personuppgifter beskrivs i dokumentet nedan.

HSB hanterar också personuppgifter på uppdrag av Brf Vesslan. Mer information om HSB's hantering finns på https://www.hsb.se/norr/om-hsb/organisation-och-agarinformation/hsb-riksforbund/gdpr_personuppgiftspolicy/.

För mer ingående information angående lagar för hantering av personuppgifter hänvisas till Datainspektionen eller Europeiska kommissionen.

Styrelsen förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera Policyn.

Föreningen har en personuppgiftsansvarig person, se styrelsen och roller.