Styrelsen och övriga roller

Listan har uppdaterats efter föreningsmöte 2022-05-18

Styrelsen

 
Namn & roll(er)Kontaktinformation

Peder Selberg
Ordförande
Personuppgiftsansvarig
Attestering av fakturor
Bokningssystemet
Övervakningssystemet

Tel: 070-687 00 05
E-post: peder.selberg@lic-ab.se 
Lgh: Kungsgatan 32

Tommy Enbom
Vice ordförande
Attestering av fakturor
Underhållsplanering och uppföljning

Tel: 0920-686 01, 070-358 23 22
E-post: enbom_tommy@hotmail.com
Lgh: Kungsgatan 28, våning 4 (A14)

Elisabet Lövenblad
Ledamot
Sektreterare

Tel: 0920-136 44, 070-340 14 54
E-post: e.lovenblad@gmail.com
Lgh: Kungsgatan 32, våning 9 (C94)

Birgitta Zakrisson
Ledamot
Brandskyddsansvarig

Tel: 070-328 88 86
E-post: birgitta.zakrisson@gmail.com
Lgh: Kungsgatan 30, våning 2 (B35)

Kristian Pedersen
Ledamot
Webbredaktör

Tel: 076-780 26 36
E-post: kriped@icloud.com
Lgh: Kungsgatan 28, våning 3 (A10)

Peter Löwdin
Ledamot
HSB's representant

Tel: 0920-341 47, 070-528 48 40
E-post: peter.lowdin@norr.hsb.se

Mikael Sundkvist
Ledamot

Tel: 070-311 77 44
E-post: misund1971@gmail.com
Lgh: Kungsgatan 32, våning 2 (C67)

Mats Nilsson
Suppleant

Tel: 070-664 51 69
E-post: matsnilsson@outlook.com 
Lgh: Kungsgatan 30

Leif Lundström.                            
Suppleant

Tel: 070-671 13 53
E-post: leiflundstrom.ab@gmail.com
Lgh: Kungsgatan 30

 

Revisorer

Namn & rollKontaktinformation

Göran Jönsson
Föreningsvald revisor

Tel: 070-588 49 68
E-post: goran.jonsson@bylab.se
Lgh: Kungsgatan 28, våning 7 (A26)

Gretel Jonsson
Revisorssuppleant

Tel: 070-658 61 21
E-post: -
Lgh: Kungsgatan 32, våning X (Cxx)

 

Valberedningen

Namn & rollKontaktinformation

Margareta Nilsson
Ordförande

Tel: 070-669 66 85
E-post: margareta.c.nilsson@norrbotten.se
Lgh: Kungsgatan 30, våning 8 (B57)

Carina Mattsson
Ledamot

Tel: 0920-40 62 38, 070-625 08 40
E-post: mattssoncarina@hotmail.com
Lgh: Kungsgatan 32, våning 8 (C89)

Torbjörn Billegren
Ledamot

Tel: 070-600 83 86
E-post: t.billegren@hotmail.com
Lgh: Kungstagan 30, våning 6