Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

För Anthony blev bosparande en språngbräda till att flytta hemifrån

Boendefrågan är ett stressmoment för många unga idag – det gäller oavsett om man vill köpa eller hyra sin bostad. ”Utan bosparandet hade det känts hopplöst”, säger 19-åriga Anthony Lövgren. För honom blev ett bosparande i HSB räddningen när han skulle flytta hemifrån. Sedan i somras hyr han och flickvännen Hanna Jönsson en tvåa i Malmö.
ungt par håller om varandra bredvid flyttkartonger

En som kan intyga fördelarna med bosparande är Anthony Lövgren, 19. För ett par månader sedan kunde han flytta in i en hyresrätt tack vare att hans föräldrar började bospara åt honom redan när han var liten.

– Jag hade nästan 500 bosparpoäng när jag ansökte om en hyresrätt i Malmö. Bosparpoängen gjorde det möjligt att få tag på den här lägenheten, berättar han.

"”Jag är glad att mina föräldrar ställde mig i kö så tidigt”"

ungt par står med matta och flyttkartong framför entréport i HSB-hus

Anthonys bosparpoäng gav honom förtur till en tvåa i stadsdelen Rörsjöstaden i Malmö.

I augusti flyttade han och flickvännen Hanna Jönsson in i en tvåa på 50 kvadratmeter i stadsdelen Rörsjöstaden i Malmö. Anthony berättar att huset är av lite äldre karaktär och att det finns en mysig innergård.

– Det känns jättespännande och skönt att komma hemifrån, och det ska bli roligt att få inreda och bo själva. Jag ser verkligen fram emot att skapa något eget, säger Anthony.

Siktar på att köpa en HSB-lägenhet i nästa steg

Anthony och Hanna tog studenten förra året och bodde därefter i Barcelona några månader innan de återvände till Malmö. Båda jobbar heltid, men har planer på att börja studera efter årsskiftet. Anthony ska söka in till polishögskolan i Malmö och Hanna funderar på att läsa statsvetenskap. Deras plan är att bo kvar i hyresrätten under studietiden, men längre fram hoppas de kunna köpa en HSB-lägenhet tillsammans. Göteborg är en av de städer de funderar på att flytta till.

– Det som är så bra med HSB är att man får behålla sina bosparpoäng för nybyggda bostadsrätter, då får man förtur. Nu har Hanna också börjat bospara i HSB, säger Anthony. Även om Anthony har lyckats få ett förstahandskontrakt på en lägenhet vid 19 års ålder är han medveten om att situationen ser annorlunda ut för många unga idag.

– Vad jag har hört av vänner är det många som tar hjälp av kontakter, men att det är svårt. Utan några bosparpoäng känns det ganska hopplöst. Då kan det ta flera år, säger han.

"Alldeles för många stängs ute från bostadsmarknaden, vilket vi märker och har fått reaktioner kring från våra bosparare och medlemmar."

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Johan Nyhus, förbundsordförande HSB

Höga trösklar till första lyan

Brist på smålägenheter, höga ingångspriser, stigande räntor, oskäliga andrahandshyror … Hindren är många för den som är ung och vill in på bostadsmarknaden. Samtidigt finns lösningar som underlättar för unga – och fler är på gång.

En färsk undersökning som Sifo gjort på uppdrag av HSB visar att en majoritet unga inte äger den bostad de bor i och att endast hälften av alla som vill köpa en bostad inom de närmsta fem åren kommer att ha råd med det. Samtidigt är köerna till hyresrätter och studentbostäder långa. Fler än åtta av tio unga mellan 19 och 25 år bor i en kommun som har ett underskott av bostäder för unga, och det råder brist på studentbostäder i tio av landets 19 största studentstäder, visar en rapport från Länsförsäkringar.

– Alldeles för många stängs ute från bostadsmarknaden, vilket vi märker och har fått reaktioner kring från våra bosparare och medlemmar. Det här rör ofta fler grupper, inte enbart unga. Kraven som de ser ut idag utestänger stora grupper som rimligen skulle klara av att ha ett eget boende, säger HSBs förbundsordförande Johan Nyhus.

Ungt par öppnar skåpsluckor i sitt nya kök

Anthony och Hanna i sitt nya kök. Anthonys föräldrar började bospara åt honom redan när han var liten.

HSB välkomnar förslag om startlån mot förstagångsköpare

För att underlätta för unga att ta sig in på bostadsmarknaden har en statlig utredning presenterat ett förslag om ett riktat startlån mot förstagångsköpare. Förslaget, om det införs, skulle möjliggöra för kreditvärdiga förstagångsköpare att låna upp till 95 procent av bostadens värde. Johan Nyhus berättar att HSB välkomnar förslaget:

– Jag tycker att utredningens förslag är bra och välbalanserat. Det skulle korta sparandetiden med två tredjedelar, så istället för att behöva spara till kontantinsatsen i femton år skulle det räcka med fem år. Jag vill understryka att sparandet i Sverige är bra, så vi tycker att det här är ett väl avvägt förslag.

Det Johan Nyhus saknar från utredningen är ett förslag som skulle gynna bosparande.

– Det hade varit bra att visa på att det är en modell framåt. Men helheten i förslaget är vi positiva till. Nu är det politikerna som måste ansvara för att genomföra det.

Hur bidrar HSB till att underlätta för unga?

HSB Dela
HSB Dela är för dig som ung bosparare (18-29 år) och innebär att du delar lägenhetsköpet med HSB. Läs mer här

Bospara och få förtur
Som bosparare får du förtur till HSBs hyresrätter och nya bostadsrätter. Läs mer här

HSB driver frågor som är viktiga för unga
Vi ger även vår syn på olika politiska förslag och driver frågor som är viktiga för våra unga medlemmar, däribland att fler måste få möjlighet att hitta ett eget hem. Läs mer om de frågor vi driver