Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Öknen blev en oas

Efter en stor renovering av balkongerna var det dags att ge gården ett lyft. HSB brf Lejonet tog
hjälp av ett proffs och fick en mycket mer levande och inbjudande utemiljö. Förändringen är uppskattad av alla medlemmar – unga som gamla.
Monika Lundstedt, ordförande i HSB brf Lejonet, är nöjd med föreningens nyrenoverade gård. Monika Lundstedt, ordförande i HSB brf Lejonet, är nöjd med föreningens nyrenoverade gård.

Öknen. Det öknamnet använde några av medlemmarna i HSB brf Lejonet i Nynäshamn när de pratade om gården de bor vid. Och när föreningen påsken 2020 invigde lägenheternas nya, inglasade balkonger blev kontrasten mellan nytt och gammalt ännu större.


På bilden: Utemiljön före renoveringen.

– Redan innan vi gjorde om balkongerna hade vi en plan att göra vissa förändringar i utemiljön, säger Monika Lundstedt, föreningens ordförande.

– Men när vi såg hur fina husen blev hade vi en diskussion i styrelsen om att vi borde göra större förändringar även med gården än vi hade tänkt oss tidigare. Vi ville ta ett helhetsgrepp, på både fastighet och utemiljö, och göra allt mer inbjudande, berättar hon.

Utemiljön efter renoveringen hos brf Lejonet

Utemiljön efter renoveringen hos brf Lejonet

Tanken från styrelsens sida var att inspirera fler av medlemmarna att vara ute och nyttja gården, och för att få med alla redan från början startade styrelsen arbetet med att ha en dialog med de boende. Ett förslag på ny utemiljö togs fram och skickades till de boende, och därefter bjöd styrelsen in till ett möte ute på gården.

– Där kunde medlemmar komma med synpunkter, för det var viktigt för oss att det skulle finnas en delaktighet i processen. Självklart kom det några tankar om vad man kunde göra annorlunda, men på det hela taget var alla väldigt positiva till det vi hade tänkt oss, säger Monika.

För att ytterligare förankra renoveringen togs ett beslut på stämman, och därefter satte det praktiska arbetet i gång.

Nicolai Ussing, utemiljöspecialist HSB Södertörn.

Nicolai Ussing, utemiljöspecialist HSB Södertörn.

– Nicolai Ussing som är utemiljöspecialist på HSB Södertörn är HSB-ledamot i vår styrelse, så det var naturligt att han blev den som tog fram förslaget och ledde arbetet, berättar Monika.

Hon konstaterar också att det märks på slutresultatet att renoveringen har letts av en expert.

– Eftersom Nicolai har en helt annan kompetens på området än vi andra vågade han föra fram lösningar som vi inte hade tänkt på, något som gjorde att det blev en mer levande gård än vad den hade blivit annars, säger Monika. Nu används också utemiljön i mycket högre grad av medlemmarna, allt från barnfamiljer till pensionärer.

– Mitt råd till andra föreningar är att våga satsa, våga tänka lite större och våga göra lite annorlunda. Den här fina utemiljön höjer värdet på hela fastigheten, avslutar Monika.

HSB brf Lejonet

Var: Nynäshamn
Byggår: 1961
Antal lägenheter: 48
Antal fastigheter: Två huskroppar byggda i vinkel
Antal medlemmar: 65

Fastighetsförvaltning hos HSB

Alla Sveriges brf:er och fastighetsägare kan få stöd av HSB. Vi erbjuder heltäckande förvaltningstjänster för en tryggare vardag.