Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så blev gräsmattan en blomsteräng

Outnyttjade gräsytor kan förvandlas till sprudlande ängsmark som bidrar till biologisk mångfald. Här berättar Inga-Lill Berggren, sekreterare i brf Björkkullen om hur de gick tillväga.
Inga-Lill Berggren Det som tidigare var en gräsmatta är i dag en blommande äng. Inga-Lill Berggren, brf Björkkullens sekreterare, är nöjd med förvandlingen. Ängen lockar till sig många pollinatörer.

Det surrar i den lilla orten Vrena utanför Nyköping. Där har bostadsrättsföreningen Björkkullen anlagt en 60 kvadratmeter blomstrande äng som är välbesökt av aktiva bin och andra insekter. Inga-Lill Berggren, sekreterare i föreningen, är glad över att de gör skillnad och bidrar till den biologiska mångfalden.

Var fick du inspiration till att anlägga en äng?

– Jag satt och zappade på tv:n och då dök det upp ett program om odling som bland annat visade hur man anlade en blomsteräng i en rondell. Då fick jag idén till vad vi skulle kunna göra med vår stora gräsmatta här i föreningen. Så jag tog upp det på styrelsemötet och alla var med på det.

Och nu är det ni som inspirerar andra?

– Ja, i lilla Vrena är det många som stannar upp för att titta på ängen. Förskolebarnen kommer traskande och stannar till för att titta på de vackra fjärilarna, dofta på blommorna och lyssna på surret från bina. Så visst får den uppmärksamhet.

I sommar är det tredje året för ängen. Hur har den mått hittills?

– Första året blommade den väldigt mycket. Förra året var det så torrt och det blev inte samma explosion av blommor, men ändå, det är sådant liv i den här ängen. Det kräver ingen stor insats. Vi har endast stödfröat lite.

Hur gick ni tillväga med anläggningen?

– Vi kunde ingenting, men läste på. Det är ju olika förutsättningar beroende på utgångsläget för platsen. Den enda hjälp vi tog in var när gräsytan skulle grävas bort. Sedan lade vi på ett lager lite mindre näringsrik jord – ängsblommor mår bra av att behöva kämpa lite – sådde och krattade till. Det var väldigt enkelt. Jag blandade exempelvis alla frön i en burk och så kastade vi hej vilt och så fick det bli som det ville.

Har du medskick till andra föreningar som funderar på att anlägga äng?

– Överväg verkligen att göra det här. Det ger så mycket tillbaka till föreningen och man gör en bra insats för den biologiska mångfalden.

Så gör ni plats för blommor och bin

  • Välj en solig och ljus plats. Det kan räcka med ett par kvadratmeter.
  • Ängsväxter är anpassade för näringsfattiga förhållanden, så om den tänkta platsen har tung och lerig jord är det bra att blanda sand i jorden för att magra ur den.
  • Samla fröer under sommaren om du börjar anlägga ängen på hösten. Hösten är en bra tid för sådd då det fortsatt är varmt i jorden och många fröer behöver längre tid på sig för att gro. Börjar du med ängen på våren kan du köpa en påse färdiga ängsfröer.
  • Slå ängen en gång per år. Ta bort gräset så att det inte ger näring till jorden. Lämna kvar rester av blommorna en vecka innan de tas bort så att blomfröna hinner falla till marken.

Källa: Naturskyddsföreningen