Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Så laddar du elbilen i en brf

Många bostadsrättsägare som har eller funderar på att skaffa elbil har frågor kring vad som gäller vid laddning av elbilar i en brf. Mikael Rosén, energikonsult på HSB Värmland, svarar på några av de vanligaste frågorna.
Elbil laddas vid laddstolpe på gata

Är min brf skyldig att tillhandahålla laddning för min elbil?

– Nej, föreningen har inga sådana skyldigheter. Att installera laddpunkter för elbilar är ett beslut som tas av styrelsen. Det handlar ju om att koppla in något på föreningens elnät. De flesta brf:er är dock positiva till det här i dag. Alla föreningar måste ta frågan förr eller senare.

Hur gör jag för att få min brf att skaffa laddplatser?

– Prata med styrelsen. Kanske finns det redan en plan för det. I annat fall måste styrelsen först se över kostnaden för installeringen av laddpunkter, om föreningen ska ha laddstolpar ute eller laddboxar i garaget, samt hur de ska finansieras. Om föreningen ändå ska renovera parkeringen eller garaget, till exempel, så är det läge att installera laddinfrastruktur samtidigt.

Vad kostar det för en brf att skaffa laddplatser och hur fördelas kostnaden?

– Hur man finansierar det är upp till styrelsen. Sätter föreningen upp laddstolpar så brukar kostnaden hamna kollektivt på månadsavgiften. Är laddstolpen individuell kan personen som har den få betala installationen som ett tillägg. Den som laddar betalar förstås elen. En laddpunkt kostar mellan 5 000 och 20 000 kronor beroende på effekt. Därutöver tillkommer eldragning. Elen i sig kostar 2-3 kronor per mil.

Finns det bidrag att få?

– Brf:er som vill installera laddpunkter kan söka Naturvårdsverkets bidrag ”Ladda bilen”. Bidraget täcker halva kostnaden, dock högst 15 000 kronor per laddpunkt, och betalas ut som ett engångsbelopp. Det enda kravet är att åtgärden slutförs inom nio månader. Ansökan är öppen så länge det finns pengar kvar.

Hur går det till rent praktiskt att installera ladd­platser och använda dem?

– Föreningen behöver sannolikt dra nya elledningar. Väljer man att installera laddstolpar utomhus så kan vem som helst i föreningen ladda sin elbil där. För att ladda bilen använder du en personlig laddtagg som du håller fram mot laddaren, så registreras elkostnaden på din räkning. En del brf:er har individuella laddplatser. Det finns för- och nackdelar med båda sorter. Med individuella laddplatser kan det exempelvis bli krångligt när personen i fråga ska flytta. Sådant måste styrelsen ta ställning till.

Kan jag köpa en egen laddplats och vad gäller i så fall när jag flyttar?

– Du kan själv köpa en laddbox och finansiera den. När du flyttar så har du rätt att ta den med dig. Du och din brf kan också komma överens om att föreningen tar över laddboxen.

Kan jag omvandla min motorvärmare till en laddplats?

– Teoretiskt sett ja, men praktiskt sett nej. Motor­värmaren kan bara ladda med 2 kW och en laddstation kräver betydligt mer effekt. Det går att ladda bilen med 2 kW, men det tar väldigt lång tid så det är inte en rimlig lösning. För att byta ut motorvärmaren mot en laddstation krävs nya ledningar.

Få stöd som bostadsrättshavare

Som HSB-medlem får du juridisk rådgivning i boendefrågor och en rad andra förmåner.