Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

Den gröna linjen i fokus på Fastighetsdagen i Jämtland

28 oktober 2021 På onsdagen arrangerade ”Fastighetsdagen i Jämtland” årets konferens för bygg- och fastighetsbranschen. HSB Södra Norrland är en av samarbetsarrangörerna och flera punkter i programmet hade anknytning till HSB. Willy Runnzell, affärschef i Jämtland, intervjuades på scenen och Emma Sarin från HSB Living Lab höll ett spännande föredrag.
Johan Fryksborn, Diös Fastigehter, Hans Green, Östersunds kommun och Willy Runnzell, HSB Södra Norrland pratade om hållbarhet inom fastighetsbranschen under Fastighetsdagen på Frösö Park Hotell i Östersund. Johan Fryksborn, Diös Fastigehter, Hans Green, Östersunds kommun och Willy Runnzell, HSB Södra Norrland pratade om hållbarhet inom fastighetsbranschen under Fastighetsdagen på Frösö Park Hotell i Östersund.

Årets Fastighetsdag följde den gröna linjen, och olika fastighetsägare fick ge sin bild av hur man jobbar med hållbarhet. SkiStar lyfte klimatsmarta material i nyproduktioner, Frösö Park slog ett slag för att använda befintliga hus som man bygger om, Odéns fastigheter tipsade om att utveckla gamla fastigheter och tänka på hållbarhet även ur ekonomisk och social aspekt och Östersunds kommun berättade att man återanvänder gamla stommar när man bygger nya skolor.

Willy Runnzell, affärschef på HSB Södra Norrland i Jämtland, berättade om hållbarhetstänket i det kommande projektet HSB brf Odjuret i Östersund, med säljstart efter jul.

– Det är en balansgång mellan att bygga hållbart, som ju är dyrare, och vad köparna är beredda att betala, menade han.

Forskning om hållbart boende

Även Peter Öhman, professor vid CER, Mittuniversitetet, och en av HSBs stora samarrangörer i Bomorrow, konferensen om framtidens boende, höll ett uppskattat föredrag med inriktning hållbarhet. Han beskrev den forskning man gjort om hållbarhet och att det finns stor enighet gällande de faktorer som påverkar: ekonomisk, ekologisk, social och (en något ovanligare aspekt) kulturell hållbarhet. Däremot finns meningsskiljaktigheter gällande resultaten och om aspekterna går att kombinera eller inte.

– In med fler som tycker annorlunda, var hans tips, och menade att vi har mycket att lära av varandra genom att lyssna. Även om man inte håller med ökar förståelsen för varandras åsikter.

Hyresrätterna på frammarsch

Ulrika Lindmark från Newsec beskrev vad som spelar in när man gör fastighetsvärderingar. Enligt henne är det på många orter mer lönsamt idag att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter. Det beror främst på den låga räntan, att det funnits investeringsstöd för detta och att utländska ägare börjat se fördelarna med den svenska hyresregleringen som de tidigare varit kritiska till.

Enligt Newtec har 73 procent av de svenska kommunerna bostadsbrist. Detta ihop med befolkningstillväxten i Sverige (2028 passerar vi 11 miljoner invånare) gör att marknaden, särskilt i Norrland, är glödhet.

Stadsarkitekten Maria Boberg visade skisser på ett tiotal nya områden i och omkring Östersund, bland annat Storsjöstrand etapp 2, där HSB brf Odjuret planeras. Andra spännande projekt är parlamentsbyggnaden för Sametinget och den nedlagda djurparken på Frösön som ska ersättas med blandad bebyggelse och service.

– Vår uppgift är att underlätta för alla som vill bygga och utveckla!, sa hon och drog applåder.

Living Lab bjöds in till Östersund

Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab, berättade om några av alla de 150 projekt som pågått och pågår i det levande labbet på Chalmers i Göteborg, exempelvis inom energi, vatten, tvätt, smarta hemmet och hur vi bor hållbart. Halva tiden för labbet, fem år, har redan passerat.

– Vi är mycket nöjda med första halvlek. Nu ska vi bli ännu bättre de fem år som kvarstår!

Publiken ställde många frågor och bjöd in HSB Living Lab till Östersund, när det är dags för flytt.

Fastighetsdagen tog även upp klimatdeklarationen som börjar gälla 2022, hur vindkraftutbyggnad kan gå till, hållbara runda hus, vikten av att kommunicera rätt i samband med nyproduktion och smarta tips för att förebygga tvister gällande störningar bland boende i samband med nybyggnationer.

– Var proaktiv och ta kontakt innan projekten startar, så förebygger ni tvister, tipsade Maqs Advokatbyrå.

Fler vill dra till Norrland

Förutom alla föredrag bjöd Fastighetsdagen Jämtland 2021 på gott om tillfällen för mingel. För många var det första tillfället efter pandemin att delta i en större aktivitet och någon jämförde att se så många glada människor med ett kosläpp! Och visst var det glatt i rummen, och framför allt stor framtidstro.

Statistiken* talar sitt tydliga språk: Från 2019 då de största inflyttningsområdena i Sverige var kopplade till Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland blev 2020 året då Jämtland kom starkt följt av bland annat Gävleborg, Västerbotten och Dalarna. Trenden tycks fortsätta; Norrland är hett!

* Källa: SVT 20201026

"Vår uppgift är att underlätta för alla som vill bygga och utveckla!"

Peter Öhman, CER, Mittuniversitetet, svarar på frågor från moderator Marlene Ström.

Peter Öhman, CER, Mittuniversitetet, svarar på frågor från moderator Marlene Ström.

Willy Runnzell, tidigare elev till professor Peter Öhman, fick en pratstund i minglet.

Willy Runnzell, tidigare elev till professor Peter Öhman, fick en pratstund i minglet.

Emma Sarin höll ett spännande föredrag om alla projekt som pågår i HSB Living Lab i Göteborg.

Emma Sarin höll ett spännande föredrag om alla projekt som pågår i HSB Living Lab i Göteborg.

Moderator Merlena Ström samtalar med Emma Sarin mellan ett programbyte då ljudteknikern riggar för nästa talare.

Moderator Merlena Ström samtalar med Emma Sarin mellan ett programbyte då ljudteknikern riggar för nästa talare.

Näringsidkarna delar ut stipendium från Olle Oscarsons Stiftelsefond.

Näringsidkarna delar ut stipendium från Olle Oscarsons Stiftelsefond.

Förändringen i inflyttningsområden  2019 och 2020.

Förändringen i inflyttningsområden 2019 och 2020.

Fastigehtsdagen är ett samarbete mellan många aktörer på fastighetsmarknaden i Jämtland och Härjedalen.

Fastigehtsdagen är ett samarbete mellan många aktörer på fastighetsmarknaden i Jämtland och Härjedalen.