Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Den gröna linjen i fokus på Fastighetsdagen i Jämtland

28 oktober 2021 På onsdagen arrangerade ”Fastighetsdagen i Jämtland” årets konferens för bygg- och fastighetsbranschen. HSB Södra Norrland är en av samarbetsarrangörerna och flera punkter i programmet hade anknytning till HSB. Willy Runnzell, affärschef i Jämtland, intervjuades på scenen och Emma Sarin från HSB Living Lab höll ett spännande föredrag.
Johan Fryksborn, Diös Fastigehter, Hans Green, Östersunds kommun och Willy Runnzell, HSB Södra Norrland pratade om hållbarhet inom fastighetsbranschen under Fastighetsdagen på Frösö Park Hotell i Östersund. Johan Fryksborn, Diös Fastigehter, Hans Green, Östersunds kommun och Willy Runnzell, HSB Södra Norrland pratade om hållbarhet inom fastighetsbranschen under Fastighetsdagen på Frösö Park Hotell i Östersund.

Årets Fastighetsdag följde den gröna linjen, och olika fastighetsägare fick ge sin bild av hur man jobbar med hållbarhet. SkiStar lyfte klimatsmarta material i nyproduktioner, Frösö Park slog ett slag för att använda befintliga hus som man bygger om, Odéns fastigheter tipsade om att utveckla gamla fastigheter och tänka på hållbarhet även ur ekonomisk och social aspekt och Östersunds kommun berättade att man återanvänder gamla stommar när man bygger nya skolor.

Willy Runnzell, affärschef på HSB Södra Norrland i Jämtland, berättade om hållbarhetstänket i det kommande projektet HSB brf Odjuret i Östersund, med säljstart efter jul.

– Det är en balansgång mellan att bygga hållbart, som ju är dyrare, och vad köparna är beredda att betala, menade han.

Forskning om hållbart boende

Även Peter Öhman, professor vid CER, Mittuniversitetet, och en av HSBs stora samarrangörer i Bomorrow, konferensen om framtidens boende, höll ett uppskattat föredrag med inriktning hållbarhet. Han beskrev den forskning man gjort om hållbarhet och att det finns stor enighet gällande de faktorer som påverkar: ekonomisk, ekologisk, social och (en något ovanligare aspekt) kulturell hållbarhet. Däremot finns meningsskiljaktigheter gällande resultaten och om aspekterna går att kombinera eller inte.

– In med fler som tycker annorlunda, var hans tips, och menade att vi har mycket att lära av varandra genom att lyssna. Även om man inte håller med ökar förståelsen för varandras åsikter.

Hyresrätterna på frammarsch

Ulrika Lindmark från Newsec beskrev vad som spelar in när man gör fastighetsvärderingar. Enligt henne är det på många orter mer lönsamt idag att bygga hyresrätter i stället för bostadsrätter. Det beror främst på den låga räntan, att det funnits investeringsstöd för detta och att utländska ägare börjat se fördelarna med den svenska hyresregleringen som de tidigare varit kritiska till.

Enligt Newtec har 73 procent av de svenska kommunerna bostadsbrist. Detta ihop med befolkningstillväxten i Sverige (2028 passerar vi 11 miljoner invånare) gör att marknaden, särskilt i Norrland, är glödhet.

Stadsarkitekten Maria Boberg visade skisser på ett tiotal nya områden i och omkring Östersund, bland annat Storsjöstrand etapp 2, där HSB brf Odjuret planeras. Andra spännande projekt är parlamentsbyggnaden för Sametinget och den nedlagda djurparken på Frösön som ska ersättas med blandad bebyggelse och service.

– Vår uppgift är att underlätta för alla som vill bygga och utveckla!, sa hon och drog applåder.

Living Lab bjöds in till Östersund

Emma Sarin, projektchef på HSB Living Lab, berättade om några av alla de 150 projekt som pågått och pågår i det levande labbet på Chalmers i Göteborg, exempelvis inom energi, vatten, tvätt, smarta hemmet och hur vi bor hållbart. Halva tiden för labbet, fem år, har redan passerat.

– Vi är mycket nöjda med första halvlek. Nu ska vi bli ännu bättre de fem år som kvarstår!

Publiken ställde många frågor och bjöd in HSB Living Lab till Östersund, när det är dags för flytt.

Fastighetsdagen tog även upp klimatdeklarationen som börjar gälla 2022, hur vindkraftutbyggnad kan gå till, hållbara runda hus, vikten av att kommunicera rätt i samband med nyproduktion och smarta tips för att förebygga tvister gällande störningar bland boende i samband med nybyggnationer.

– Var proaktiv och ta kontakt innan projekten startar, så förebygger ni tvister, tipsade Maqs Advokatbyrå.

Fler vill dra till Norrland

Förutom alla föredrag bjöd Fastighetsdagen Jämtland 2021 på gott om tillfällen för mingel. För många var det första tillfället efter pandemin att delta i en större aktivitet och någon jämförde att se så många glada människor med ett kosläpp! Och visst var det glatt i rummen, och framför allt stor framtidstro.

Statistiken* talar sitt tydliga språk: Från 2019 då de största inflyttningsområdena i Sverige var kopplade till Stockholm, Göteborg, Malmö och Gotland blev 2020 året då Jämtland kom starkt följt av bland annat Gävleborg, Västerbotten och Dalarna. Trenden tycks fortsätta; Norrland är hett!

* Källa: SVT 20201026

"Vår uppgift är att underlätta för alla som vill bygga och utveckla!"

Peter Öhman, CER, Mittuniversitetet, svarar på frågor från moderator Marlene Ström.

Peter Öhman, CER, Mittuniversitetet, svarar på frågor från moderator Marlene Ström.

Willy Runnzell, tidigare elev till professor Peter Öhman, fick en pratstund i minglet.

Willy Runnzell, tidigare elev till professor Peter Öhman, fick en pratstund i minglet.

Emma Sarin höll ett spännande föredrag om alla projekt som pågår i HSB Living Lab i Göteborg.

Emma Sarin höll ett spännande föredrag om alla projekt som pågår i HSB Living Lab i Göteborg.

Moderator Merlena Ström samtalar med Emma Sarin mellan ett programbyte då ljudteknikern riggar för nästa talare.

Moderator Merlena Ström samtalar med Emma Sarin mellan ett programbyte då ljudteknikern riggar för nästa talare.

Näringsidkarna delar ut stipendium från Olle Oscarsons Stiftelsefond.

Näringsidkarna delar ut stipendium från Olle Oscarsons Stiftelsefond.

Förändringen i inflyttningsområden  2019 och 2020.

Förändringen i inflyttningsområden 2019 och 2020.

Fastigehtsdagen är ett samarbete mellan många aktörer på fastighetsmarknaden i Jämtland och Härjedalen.

Fastigehtsdagen är ett samarbete mellan många aktörer på fastighetsmarknaden i Jämtland och Härjedalen.