Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Uppsalas föreningsstämma 2021

18 juni 2021 HSB Uppsalas föreningsstämma 2021 hölls 18 maj och var digital.
Stämman fastställde resultat- och balansräkning för HSB Uppsala samt resultat- och balansräkning för koncernen. Styrelsen samt verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Lena Rönnberg omvaldes till styrelsens ordförande och Gunnar Hallemark, Torsten Skatt samt Snezana Oscarsson omvaldes som styrelseledamöter.
Valberedningens ledamöter Monica Östman och Sture Blomgren omvaldes.
Hans Frisk omvaldes till föreningsgranskare.

Stämmoprotokoll finns att läsa här.