Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari
På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt. Vissa cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). Genom att klicka på acceptera och fortsätta använda hemsidan samtycker du till att dessa cookies används. Läs mer om cookies här

Cookies är ett fotavtryck du lämnar efter dig när du besökt en webbplats. Den består av en textfil, som lagras i din enhet. Den används för att känna igen dig och förbättra din användarupplevelse, exempelvis genom kortare nedladdningstider och tillgång till funktioner anpassade efter dina tidigare val. Cookies gör det möjligt att mäta trafiken och samla in statistik på webbsidan.  
 
HSB använder följande cookies:  

  • Beständig cookies – Sparas i din webbläsare tills du väljer att ta bort den eller när den upphör att gälla. Används till exempel för inställningar som du valt på hsb.se, i syfte att förbättra din användarupplevelse. 
  • Tillfällig cookie  Lagras tillfälligt i din webbläsare under tiden du besöker en hsb.seDärefter försvinner den när du stänger din webbläsare. 

Både beständiga och tillfälliga cookies används för besöksstatistik och i vårt arbete att förbättra webbplatsen. 

Cookies kan också delas in i förstaparts- och tredjepartscookies. Förstapartscookies är cookies som sätts av hsb.se (innehavaren av webbplatsen). Tredjepartscookies sätts av en annan webbplats, t.ex. för statiskanvändning av webbsidan eller annonsering.  

HSB är ett samlingsnamn för HSB Riksförbund, dess dotterbolag samt de regionala HSB-föreningarna. Samtliga använder webbsidan hsb.se och använder sig av cookies.  Det innebär att de olika bolagen och föreningarna kan vara ansvariga för utplacering av cookies på olika delar av webbplatsen. För att ge dig en bättre överblick innefattar denna policy information för hela webbplatsen, oavsett vilket bolag eller förening som har placerat ut cookies på en viss del av hemsidan. I HSBs lista över cookies anges vilka cookies som används på olika delar av hsb.se. 

Hur vi använder cookies 

På hsb.se används cookies för att mäta trafiken och användandet av vår webbplats, webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med dig som webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden som kan vara intressanta för dig genom annonsering (målinriktad nätreklam). 

Behandling av personuppgifter 

I vissa fall hanterar vi personuppgifter i samband med användandet av cookies 

Vilka personuppgifter behandlas och vem är mottagare? 

Personuppgifter som behandlas är huvudsakligen IP-adress och andra online identifikatorer. 

De som kan komma i kontakt med uppgifterna är HSBs marknad- och kommunikationsavdelning, leverantören av hsb.se och de tredjeparter som är tjänsteleverantörer för HSB i samband med användningen av cookies, exempelvis vid annonsering och analys av användning av webbplatsen. 

För vilka ändamål behandlas personuppgifterna? 

Hemsidebesökares personuppgifter behandlas för följande ändamål: mäta trafiken och användandet av vår webbplats, se till att webbplatsen ska fungera så bra som möjligt för dig som besökare och erbjuda andra tjänster som du efterfrågat. Cookies används även för att optimera vår kontakt med webbanvändare och för att kunna ge förmånliga erbjudanden till personer som kan vara intresserade genom annonsering (målinriktad nätreklam).  

Vilken är den lagliga grunden för behandlingen? 

Intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen. Vårt berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning är att kunna ge dig en bra användarupplevelse och att optimera vår webbplats samt att förbättra utplacering av annonser online.  

För sådan behandling som vi bedömer faller utanför en intresseavvägning mellan dina och våra berättigade intressen är den lagliga grunden för behandling samtycke. 

Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare. 

Hur länge lagras personuppgifterna? 

Hur länge vi behandlar dina personuppgifter varierar beroende på vilken cookie som sätts i din webbläsare. Beständiga cookies finns kvar på din dator till dess att du tar bort dem eller utgångsdatumet passerat och du återkommer till vår webbsida. Tillfälliga cookies saknar utgångsdatum och lagras temporärt i din dator under tiden du är inne på vår webbsida. När du stänger ned din webbläsare försvinner eventuella sessionscookies. 

Mer information om hur HSB hanterar personuppgifter hittar du här 

Så säger lagen 

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att: 

  • att webbplatsen innehåller cookies 
  • vad cookies används till 

Besökaren ska också samtycka till att cookies används, med undantag för sådana cookies som är nödvändiga för att överföra ett meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller sådana cookies som är nödvändiga för att erbjuda en tjänst som du som webbplatsanvändare efterfrågat. 

Att stänga av och granska cookies 

Du har möjlighet att stänga av cookies genom din webbläsare, det gör du genom att besöka sidan anonymt. Hur du gör detta skiljer sig åt beroende på vilken webbläsare du har. Om du inte accepterar cookies, finns det vissa delar av hsb.se som du inte kommer att kunna använda. I webbläsaren kan du också se över vilka cookies som lagrats tidigare och radera dessa. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information.  

Om personuppgiftsbehandling som grundar sig på samtycke 

Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på den registrerades samtycke har denne rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Sådan återkallelse påverkar inte lagligheten i personuppgiftsbehandlingen innan samtycket återkallades. 

Ytterligare information 

Vid frågor om policyn eller vid andra önskemål avseende cookies, vänligen kontakta oss enligt nedan. 

Kontaktuppgifter 

Juristjouren 

E-postadress: juristerna@hsb.se 

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats. 

Stäng

”Vi vill utöka vårt erbjudande till fler HSB-föreningar”

01 april 2021 Förnybar el till fast pris och en fristad för pollinerande insekter – HSBs nya solcellspark utanför Strängnäs är en satsning som gynnar medlemmar, klimat och miljö.
– Nu har HSB ett färdigt koncept för solcellsparker som vi vill fortsätta rulla ut, säger Jon Leo Rikhardsson, vd på HSB Södermanland.

Den som flyger över jordbrukslandskapet vid E4:an strax väster om Strängnäs kommer att se tiotusentals solpaneler blänka i långa rader. Men till skillnad från omgivande åkermark, pågår skörden här året om – förnybar och fossilfri el till bostadsrättsföreningar i HSB Södermanland.

Solcellsparken i Strängnäs är med sina 35 hektar hittills störst i Sverige och invigdes i september 2020. Idén tog form i samband med HSB Södermanlands satsning på takbaserade solceller i samarbete med Strängnäs-företaget EnergiEngagemang.

– 2016 började vi sätta solceller på HSB Södermanlands hyresfastigheter, konceptet har även sålts in till många bostadsrättsföreningar. Men vi insåg att det behövs markbaserade solceller för att göra avtryck, säger Jon Leo Rikhardsson, vd för HSB Södermanland och eldsjäl bakom solcellsparken. De sammanlagt 41 600 solpanelerna producerar 13 000 000 kWh per år, vilket motsvarar årselanvändningen för 4 650 lägenheter.

Brf:er har möjlighet att köpa andelar i parken

– Solcellsparken är uppbyggd efter samma principer som en bostadsrättsförening. HSB Södermanlands bostadsrättsföreningar köper andelar efter behovet av fastighetsel. Ingen gör någon vinst och våra medlemmar kan räkna med ett långsiktigt fast elpris.

– En del brf:er har både solceller på taket och andelar i parken. Med individuell mätning och debitering, IMD, går det även att förse de boende med hushållsel. En mätpunkt i fastigheten möjliggör detta, vilket sparar pengar för medlemmarna, säger Jon Leo som framhåller klimatvinsten med solcellsparken.

– Vår solel är Bra miljöval-märkt och för HSB som samhällsaktör är detta ett bidrag till en hållbar framtid. Det känns fantastiskt bra att se HSB-loggan på en solcellspark!

Mer än grön el

Men här produceras inte bara klimatsmart el – det pågår också ett projekt för att främja pollinering i det omgivande jordbrukslandskapet.

– Experter på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, har tagit fram en växtblandning för humlor, bin och andra pollinerande insekter. Mellan solpanelerna blir det en färggrann blomsteräng som slås en gång per år. Då kan man också rensa bort sly som riskerar att skugga panelerna.

Bygget av solcellsparken bjöd på en del utmaningar, bland annat nergrävda ledningar och krav på avstånd till närliggande högspänningsledningar.

– Mest oväntat var ett fynd av 17 eldhärdar från vikingatiden som gjorde att vi fick ändra placeringen av några paneler. Denna plats har alltså tidigare använts för att producera energi – det blir en fascinerande tidslinje som knyter ihop forntid med nutid.

Planer på utbyggnad finns

– Nu har HSB Södermanland ett färdigt upplägg för solcellsparker med alltifrån avtal och upphandling till energileverans. Det konceptet vill vi gärna fortsätta rulla ut för att på sikt kunna erbjuda solel till fler HSB-föreningar i landet. Målsättningen för 2021 är att bygga etapp två av parken. Därefter undersöker vi möjligheterna med ytterligare mark i närområdet, säger Jon Leo.

– Det är roligt att HSB har tagit detta kliv. Parken är störst i landet och det imponerar. Än så länge är det ovanligt med andelsägda solcellsparker eftersom det inte finns något system som premierar den ägarformen i Sverige. Men solkraft växer så det knakar i hela världen. Att äga en andel i en solcellspark är att aktivt delta i energiomställningen och det vet jag att många vill i dag, säger Anna Werner, vd på Svensk Solenergi.

Visste du att:

  • Den totala ytan på solpanelerna är 70 720 kvm.
  • Panelerna vilar på 15 242 aluminiumpålar.
  • Efter 40 år beräknas panelerna fortfarande ha minst 80 % verkningsgrad.
  • Materialet i solcellsparken – aluminium, glas och kisel – är återvinningsbart.
  • HSBs solcellspark producerar varje år lika mycket el som behövs för att dammsuga oavbrutet i omkring 1 500 år.

Mer information

Intresserad av att läsa mer om solcellsparken, hur man köper andelar eller se filmer från hur parken växte fram?

Besök hsb.se/solcellsparken eller klicka på länken nedan.

Mer information om solcellsparken