Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

VIKTIG INFO ANGÅENDE PANDEMIN

08 december 2021 Från och med den 8 december, träder de nya riktlinjerna från Sveriges regering med anledning av pandemin i kraft.

De nya riktlinjerna lägger stor vikt på alla vuxna svenskars eget ansvar, bland annat genom att inte skapa trängsel, undvika folkmassor, och åter använda munskydd inom kollektivtrafiken.

För att minska risken för smittspridning av sjukdomen covid-19 beslutar Folkhälsomyndigheten att rekommendera:

Alla och envar att hålla avstånd till andra människor i offentliga miljöer, särskilt inomhus.

Vi ber därför alla våra kunder att tänka på detta samt att alltid boka ert möte inför ett besök hos oss på kontoret.