Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Engagemang ger skydd mot bedrägeri

13 april 2022 Risken för att en bostadsrättsförening används för att genomföra bedrägerier av olika slag ökar. Tyvärr i sådan omfattning att polisen i slutet av mars gick ut med ett pressmeddelande där man varnade för den här typen av brottslighet.

Den vanligaste formen av bedrägeri sker genom någon form av vänskapskorruption. Enligt polisen kan det till exempel gå till så att en eller flera personer med felaktiga avsikter tar sig in i styrelsen i en bostadsrättsförening och därefter börjar anlita sina egna kontakter för arbeten i föreningen. När det handlar om underhåll kan det snabbt börja röra sig om stora summor pengar.  

Där är risken störst

Risken för bedrägerier är störst i föreningar med lågt medlemsengagemang. En av många anledningar till varför det är viktigt att engagera sig i sin bostadsrättsförening vilket du kan göra genom att exempelvis delta på stämmor eller vara delaktig i valberedningens arbete för att ta fram förslag till nya styrelsemedlemmar.

HSBs system och processer minskar risken för att föreningarna används till penningtvätt eller finansiering av terrorism. Att föreningar kan ta hjälp av HSB vid frågor kring upphandlingar och annat som rör fastighetsägaransvaret ökar också skyddet för föreningar och deras boende. 

Engagemang som skydd mot bedrägeri

Risken för att en styrelse är framgångsrik i ett bedrägligt beteende är som sagt störst i bostadsrättsföreningar med lågt engagemang. Det är därför viktigt att vi, och andra aktörer, fortsätter att ta ansvar för att sprida kunskapen om den här typen av bedrägerier såväl som hur och vad man kan göra för att skydda sig emot dem.