Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Gemensam elupphandling - skicka in din fullmakt

10 juni 2022 I dagarna hölls den sista tematräffen gällande den gemensamma elupphandlingen med fokus på den nya inköpsmodellen. Stort tack till alla som hade möjlighet att deltaga vid dessa träffar. Vill du ta del av presentationen kan du göra det här nedan. Här finns också länk till den nya fullmakten som behöver vara inlämnad senast 31 augusti 2022.
Elkablar

Elmarknaden är just nu mycket osäker och kostnaden för att säkra elpriset för prisområde SE4 (som Skåne tillhör) har blivit extremt högt, cirka 75 öre/kWh för år 2023, vilket är högre än det faktiska elpriset (systempriset).

Vårt nuvarande avtalsupplägg för elinköp med Vattenfall går ut på att profil- och volymrisk tas av elleverantören. Dock vill få elleverantörer ta risker för elleveranser för fysiska fasta priser i prisområde SE4.

Sedan sommaren finns det få, om ens någon, elproducent som vill sälja prissäkringar för prisområde SE4. Detta med anledning av att det saknas kontinuerlig elproduktion, så som exempelvis vatten- eller kärnkraft, i prisområde SE4. Ytterligare en orsak är de ”flaskhalsar” i elnätet som uppkommer vid transport av norrländsk vattenkraft till södra Sverige, trots att Sydvästlänken till viss del är i drift. Att det finns gott om vindkraftsproduktion i prisområde SE4 hjälper tyvärr inte då dessa endast producerar el när det blåser.

Vad innebär då detta?

Den förändrade situationen på elmarknaden innebär att vi på HSB Skåne behöver ändra inköpsmodell för elinköp.

Vårt nuvarande avtal med Vattenfall, som innebär att vi har ett fast elpris som sträcker sig över hela året, kommer att upphöra. Vi har därför behövt avtala om ett nytt upplägg av elinköpet, vilket innebär att vi fortsättningsvis kommer att ha ett avtal med en så kallad finansiell säkring.

Detta i sin tur innebär att profil- och volymrisk kommer att tas i respektive organisation, med ett lägre påslag från Vattenfall för att hantera elleveranserna. Rent konkret innebär det att elpriset kommer att variera något månad för månad istället för att vi har ett fast elpris över hela året med anledning av riskerna tas av respektive organisation istället för elleverantören.

Vårt upplägg innebär att vi kommer att säkra elpriset med en avräkning mot spotpriset och samtidigt ha prisområdet helt rörligt. Fördelen med detta är att priset då blir betydligt lägre än om båda priserna säkras alternativt om båda priserna är rörliga.

Vi kommer framöver att behöva säkra volymerna mer exakt månadsvis vilket också innebär att det kommer att bli ett större behov av mer uppföljning och prognosarbete.

För att vara med på den gemensamma elupphandlingen även framöver behöver du lämna in en ny fullmakt. Denna hittar du här. Senast den 31 augusti behöver vi ha din fullmakt för att vara med i elupphandlingen 2023-2024. Inga föreningar kommer tas in efter 31 aug.

Ta del av presentationen från tematräffen.