Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

HSB Norr bygger 132 nya balkonger åt brf Luleåhus nr 13

20 juli 2022 HSB Norr genomför nu ett stort balkongprojekt åt Riksbyggen brf Luleåhus nr 13 på Mjölkudden i Luleå. 132 balkonger ska byggas ut och glasas in och projektet beräknas vara igång under senhösten 2022.
Brf Luleåhus nr 13. Bilden är ett fotomontage.

Brf Luleåhus nr 13 har gett HSB Norr i uppdrag att leda deras balkongprojekt. Balkongprojektet är det första samarbetet föreningen har med HSB Norr.

- Det var efter en rekommendation från en annan bostadsrättsförening där vi gjort ett liknande projekt, som brf Luleåhus 13 kontaktade oss. Det känns jätteroligt att vi får möjlighet att hjälpa dem, säger Pontus Johansson, teamchef Entreprenad och Energi.

Föreningen består av fem bostadshus, med totalt 138 lägenheter. Det finns två olika hustyper i bostadsrättsföreningen, Centrumhuset som är 8 våningar och en annan hustyp med tre våningar.

På Centrumhuset ska balkongerna byggas ut 60 cm och glasas in. Föreningen har tidigare beviljats bygglov på 40 cm men vill göra dem ännu lite större och bygglovsprocessen är nu igång.

Luleåhus 13hsb.jpgBilden till höger är ett fotomontage.

- Det finns ett kulturhistoriskt värde i Centrumhuset vilket gör att det är lite mer omfattande med bygglovsprocessen. Vi har träffat Luleå kommuns byggnadsantikvarie och lagt fram våra idéer, berättar Pontus.

För den lägre hustypen bedöms processen med bygglov vara enklare. Sammantaget blir de nya balkongerna för båda hustyperna mellan 7 – 8 m2.

Luleåhus13jäm.jpg
Bilden till höger är ett fotomontage.

När bygglov är beviljat krävs ett stämmobeslut och efter det kan byggandet påbörjas, vilket beräknas ske som tidigast under senhösten.

- Det kommer att bli ett lyft för lägenheterna, ett extra rum som kan användas vår, sommar och höst, avslutar Pontus.