Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Många utmaningar och få lösningar när bostadsfrågan debatterades hos HSB

16 maj 2022 Många problem och få lösningar presenterades när bostadsfrågan debatterades hos HSB Stockholm fredagen den 13/5. Fokus på seminariet var att diskutera vart unga ska ha möjlighet att bo, hur trösklarna till bostadsmarknaden kan sänkas och vad politikerna vill prioritera.
Tre människor står framför varsitt bord och pratar På bilden från vänster: Dennis Wedin (M), Anita Mattsson (S), Clara Lindblom (V)

Henrik Weston, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm, inledde med att ge en nulägesbild av bostadsbyggandet i regionen. Han var tydlig med att det inte går att bygga bort bostadsbristen:
- Sedan 2015 har det byggts 100 000 nya bostäder i Stockholm, men de lägenheter som byggts motsvarar inte de behov som finns. Många efterfrågar billiga bostäder, men det är premiumbostäder som byggs, exempelvis i bostadsrättsform, som i grunden är en bra boendeform, men som enbart är tillgänglig för medborgare med god ekonomi. Det byggs också för få lägenheter som är tillräckligt stora, bara 14% av lägenheterna som byggts sedan 2015 är fyra rum eller större, sade han.

Anders Svensson, vd på HSB Stockholm, delade i stort Länsstyrelsens bild om att trösklarna är höga för framför allt unga att ta sig in på bostadsmarknaden, men efterlyste fler lösningar.
- Vi ska vara försiktiga med att prata om ”billiga bostäder”, idag är det marknaden som styr bostadspriserna. Markägare vill ha marknadsmässig betalning och byggaktörer tar en risk genom att bygga, och behöver få betalt för det, det gäller även HSB, även om vi har långsiktigheten som kommer med snart hundra år av bostadsbyggande, sade han.

Anders berättade också att det idag tar tio år från en idé om att bygga till att kunna sätta spaden i marken och börja.
- Inför valet efterlyser jag att staten kommer in i bostadspolitiken, och jag vill se mer action och färre utredningar, exempelvis genom att förkorta bygg-och detaljplaneprocessen.

Därefter debatterade Dennis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M), Stockholms stad med Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V), Stockholms stad och Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Tyresö kommun om varför fler flyttar från Stockholm än till Stockholm.
Clara Lindblom (V) efterlyste bland annat ett långsiktigt byggande över konjunkturer,. samt en prioritering av billiga och stora hyresrätter och en tydligare styrning av markägaren, dvs kommunerna.
Dennis Wedin (M) ville sänka kostnaderna på de bostadsrätter som byggs, uppmuntra människor till eget sparande och ta bort vissa regler som idag gör det dyrare för byggaktörer att bygga.
Anita Mattsson (S) påpekade att bostadssituation inte alltid varit så svår som den är idag och uppmuntrade alla politiker till att använda de verktyg som faktiskt finns för att skapa en blandad bebyggelse mellan villor/radhus, bostadsrätter och hyresrätter.

Medverkande på seminariet:

  • Denis Wedin, bostads- och fastighetsborgarråd (M), Stockholms stad
  • Clara Lindblom, oppositionsborgarråd (V), Stockholms stad
  • Anita Mattsson, kommunstyrelsens ordförande (S), Tyresö kommun
  • Henrik Weston, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
  • Anders Svensson, vd HSB Stockholm
  • Erik Juhlin, moderator HSB Stockholm

 

Du kan se hela seminariet i efterhand på YouTube.