Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nu blir arbetet med årsredovisningen smidigare

14 juni 2022 HSB Stockholm fortsätter att förenkla styrelsens årsredovisningsarbete. Sedan en tid finns digital signering för ledamöter och nu flyttar förvaltningsberättelsen in i Mitt HSB och automatiseras. HSB brf Venus har testat tjänsten som sparar tid nästa gång arbetet med årsredovisningen drar igång.

Röriga mailtrådar och kommunikationsmissar hör förhoppningsvis till historien. Nu kan föreningar som har sin ekonomiska förvaltning hos HSB Stockholm upprätta förvaltningsberättelsen digitalt i Mitt HSB. Alla de uppgifter som den här delen av årsredovisningen enligt lag ska innehålla förs automatiskt in i en mall. I Mitt HSB kan sedan brf-ekonomen och styrelsen granska och komplettera dokumentet med ny information. Det är också där revisorn loggar in för att göra sin slutgranskning.

Sofia Parmström, sekreterare i HSB Brf Venus i Täby– Att årsredovisningen digitaliseras underlättar för styrelsen och sparar enormt mycket tid för mig som sekreterare. Vi som jobbar med årsredovisningen får också en bättre överblick nu när alla flöden av korrekturer och kompletteringar kopplade till förvaltningsberättelsen samlas på ett ställe. Allt som allt känns det som ett säkrare tillvägagångssätt, säger Sofia Parmström, sekreterare i HSB brf Venus.

Feedback efterfrågas

Det var i våras som HSB Stockholm lanserade den digitala förvaltningsberättelsen. Tanken är att tjänsten nu ska vidareutvecklas utifrån användarnas inspel.

– Nästa gång styrelsen arbetar med årsredovisningen kommer de förhoppningsvis att uppleva det som en snabbare process. Att förvaltningsberättelsen görs digitalt ger också styrelsen full kontroll även om det praktiska arbetet till stor del automatiseras eller sköts av brf-ekonomen. När det är årsredovisningstider igen vill jag uppmuntra styrelser att prova tjänsten och ge feedback så att vi kan fortsätta att utvecklas i rätt riktning, säger Karin Leman, verksamhetsutvecklare HSB Stockholm.

Början på en lång rad tjänster som förenklar styrelsearbetet

HSB brf Venus lägger mycket tid på att ta fram en informationsrik årsredovisning. Föreningen har 704 lägenheter och årsredovisningen är en viktig kommunikationskanal. Där lyfts allt från status på pågående projekt till vad arbetsgrupperna har gjort under året.

– Vi har valt att göra mer än det som krävs av en förvaltningsberättelse och jobbar med såväl text som bild för att skapa en tilltalande helhet. Ett sätt att utveckla tjänsten är att ge bostadsrättsföreningen större valfrihet att välja hur förvaltningsberättelsen byggs upp, tipsar Sofia Parmström.

Tillbaka till Karin Leman:

– Det här är bara början på en lång rad nya tjänster kopplade till årsredovisningen. Exempelvis ska både verksamhetsberättelsen och hållbarhetsanalysen bli digital. Det ska vara enkelt för styrelsen att göra mycket mer av föreningens årsredovisning.