Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny gemensamhetsupphandling av el

27 april 2022 HSB Södertörn arbetar för närvarande med att ta fram en ny gemensamhetsupphandling av el. Därmed vill vi uppmana de föreningar som idag har avtal som löper ut vid årsskiftet att säga upp dessa nu och invänta till dess att den nya gemensamhetsupphandlingen färdigställs. Observera att avtalet behöver sägas upp senast 30 juni.

Vi kommer inom kort att skicka ut mer information till berörda föreningar om hur uppsägningen ska gå till.

Har du frågor redan du om den pågående gemensamhetsupphandlingen skicka en intresseanmälan till energi.sodertorn@hsb.se.