Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Ny innergård för HSB brf Kullen

30 juni 2022 HSB brf Kullens nya innergård är klar och resultatet har blivit en mycket uppskattad samlingsplats där de boende i föreningen kan mötas. Tidigare ordförande Annika Klasson och nuvarande ordförande Güler Gül ger oss en rundtur samtidigt som de berättar mer om processen och visar slutresultatet.

Projektet tog sin början när tätskiktet inte höll tätt ner mot parkeringsgaraget som ligger under gården. Eftersom det inte höll måttet och behövde rustas upp uppkom ett unikt tillfälle att även omgestalta gården som låg ovanför garaget, berättar Annika Klasson, som var ordförande i föreningen i Flemingsberg när arbetet startade. En sak som var viktig redan från start för styrelsen var att involvera de boende i föreningen och ta emot deras önskemål på funktioner som de ville att den nya gården skulle innehålla, berättar Annika vidare. Hon tillägger att fler sittplatser var en av de mest önskade sakerna i de tidigare samtalen. 1a trapphus.jpg
HSB Södertörn har projektlett arbetet och projektledarna har arbetat nära styrelsen för att möta föreningens önskemål. Resultatet är väldigt uppskattat av de boende och styrelsen, berättar nuvarande ordförande Güler Gül. Projektet har varit lite försenat men det har sina anledningar. Det har varit pandemi och att det varit brist på bland annat material och växter. Omständigheter som gjort att projektets tidsplan inte gått att hålla men de boende har tagit det på ett bra sätt, fortsätter Güler, som varit ordförande i ett år. Trapphuset ner mot garagetUngefär 30 nya träd och över 20 stora buskar planterats tillsammans med en mängd andra plantor som pryder de nya rabatterna. Det har varit viktigt att få ihop en bra balans mellan de olika funktionerna på gården. En viktig del i arbetet har varit, som i de flesta projekt, samverkan med projektledarna på HSB Södertörn och föreningens styrelse. David Hallgren, projektledare på HSB Södertörn berättar att det finns en stor erfarenhet från liknande projekt som ger en trygghet i att det kommer bli bra och uppskattat när jobbet är klart, även om det kan kännas tufft mitt under byggnationen. Till sin hjälp har HSB anlitat NOOA arkitekter för projekteringen av gården och Stockholm betongkonsult för betongarbetet.  

När vi går runt på gården berättar Güler att hennes favoritdel är lekplatsen och de många sittplatser runt den som blev väldigt snyggt. Alla är väldigt nöjda med den delen och många använder de nya sittplatserna. Det är väldigt tillfredställande att se att platsen används varje dag i alla väder när jag går förbi. Det gör det hela värt det och jag blir stolt över att bo här, berättar hon.3a lekplats.jpg

"Det är väldigt tillfredställande att se att platsen används varje dag i alla väder när jag går förbi. Det gör det hela värt det och jag blir stolt över att bo här"

4a sittplatser kullens.jpgAnnikas favorit är det nya gårdshuset som går att öppna upp mot uteplatsen vilket kommer göra att det blir enkelt att röra sig mellan inne och ute. Tidigare var det gamla gårdshuset flitigt använt och under byggnationen har vi inte haft ett gårdshus. Suget efter att boka huset är stort och vi tror att det kommer vara fullbokat hela hösten. Jag tycker att det här är ett jättebra exempel på när de boendes önskemål blivit som de önskade. Samverkan mellan styrelse, HSB:s projektledare, arkitekt och entreprenör har verkligen gett ett gott resultat. HSB brf Kullen har varit medlemmar länge och anlitat HSB Södertörns förvaltning under en många år och det här är en av anledningarna, slutresultatet blir bra och vi kan räkna med en bra och involverande process, avslutar Annika. 

Före och efterbildersist föreefter gårdshuset.jpgsist föreefter lekplatsen.jpgVi på HSB Södertörn hjälper er att skapa en trivsamare utemiljö. För oss är inget uppdrag för litet eller för stort.

Gör en kostnadsfri offert eller kontakta oss på förvaltning.tillsammans@hsb.se om du har frågor kring din förenings utemiljö.