Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Nytt sätt att ändra styrelse och attestanter i Mitt HSB

05 december 2022 Nu har vi lanserat en ny tjänst i Mitt HSB där ni i styrelsen själva kan rapportera in förändringar i er styrelse för att ge nya styrelsekollegor tillgång till rätt tjänster i Mitt HSB samt se till att HSBs och Bolagsverkets register stämmer.

Ni kan se er firmateckningslogik samt hantera er attestordning, era förtroendeuppdrag och ert registreringsbevis direkt i tjänsten. Alla förändringar ni gör kommer kunna skickas i väg direkt till Bolagsverket och HSB.

Fördelar med den nya tjänsten

Full insyn

Ni i styrelsen kan se vilka som har uppdrag i er förening och kunna genomföra samtliga förändringar på egen hand. Så fort förändringar sker sköter ni rapporteringen och skickar in till Bolagsverket snabbt och smidigt i tjänsten.

Inbyggd kontroll mot Bolagsverket

Om det ni rapporterat in till er HSB-förening inte stämmer överens med Bolagsverket får ni notiser om detta och kan enkelt korrigera det på egen hand. Så ni kan vara trygga med att rätt styrelse finns registrerad hos Bolagsverket.

Registreringsbevis

I tjänsten kan ni både hämta ett registreringsbevis samt beställa ett nytt för er bostadsrättsförening. Detta är även möjligt om ni inte har registrerat någon förändring hos Bolagsverket.

Stadgarna styr

Er HSB-förening kommer säkerställa att de inställningar och roller ni kan hantera i tjänsten stämmer överens med era stadgar. Detta för att ni ska känna er trygga med att styrelsen och firmateckningslogiken alltid följer era stadgar.

Attestanter

Förändringar gällande attesttyp och attestanter görs på ett transparent sätt och behöver godkännas av firmatecknare enligt er aktuella firmateckningslogik, vilket innebär en säkerhet för föreningens medlemmar.

Mer information

Fler detaljerade instruktioner finns i manualen i Mitt HSB, som du hittar vid den nya tjänsten under Administration > Uppdrag & Attest.