Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Personen bakom medlemsnyttan: Elin är fastighets- och bolagsjurist på HSB

19 maj 2022 Elin har jobbat på HSB sedan 2015. Innan det jobbade hon i flera år inom fastighetsgruppen på en av de större kommersiella advokatbyråerna i Stockholm. Utöver det har hon också jobbat på hyresnämnden och på en domstol. 

Du arbetar som jurist på juristavdelningen på HSB Riksförbund, vad gör du där? 
- Jag arbetar som juridiskt ombud för föreningar och bolag i olika typer av uppdrag. Jag håller även i utbildningar inom juridik internt inom HSB. Vi jurister är ofta även involverade när HSB Riksförbund ska lämna remissyttranden vid ny lagstiftning eller vid olika typer av juridiska frågor inom HSBs verksamhet.

Kan du lite kort berätta om ombudsverksamheten på HSB Riksförbund? 
- Vi har gratis generell juridisk rådgivning per telefon för HSBs medlemmar inom ramen för HSBs Juridiska rådgivning. Ibland behövs dock mer omfattande juridisk rådgivning och då kan vi anlitas som juridiskt ombud i olika typer av uppdrag där vi tar ett arvode. Uppdragen kan röra tvister i domstol, rättsutredningar, upprättande av avtal eller liknande juridisk rådgivning. Vi har omfattande erfarenhet och spetskompetens kring juridiska frågor som kan uppstå för en bostadsrättsförening eller ett fastighetsbolag och kan här vara ett tryggt ombud att få stöd av.

Har du mest kontakt med enskilda medlemmar eller förtroendevalda medlemmar?   
- I min roll har jag mest kontakt med styrelseledamöter i våra föreningar eller bolag och anställda inom HSB.                                                                                                                      

Har du och dina kollegor olika specialinriktningar, inom vilka olika områden och vad är din spetskompetens?
- Vi är alla fastighetsjurister som jobbar med alla typer av frågor som kan uppstå inom fastighetsrätten (hyresrätt, bostadsrätt, plan- och byggfrågor, osv.). Jag processar mycket i domstol och har även en roll som bolagsjurist inom HSB vilket innebär att jag hjälper till i den löpande verksamheten inom HSB. Det kan gälla kommersiella avtal, nyproduktionsfrågor eller olika juridiska frågor som behöver utredas.

Vad tycker du mest om med just din tjänst?  
- Det är fantastiskt roligt när man ser att vi verkligen kan göra skillnad för våra medlemmar och kunder och bidra till att lösa ett problem eller nå annan typ av framgång. Det är extra roligt när vår samlade kompetens inom HSB kommer till nytta och där jag som jurist kan samarbeta med t.ex. våra förvaltare eller ekonomer för att hitta den bästa lösningen för medlemmen.

Juristerna på HSB Riksförbund hjälper just nu medlemsföreningar, i bland annat HSB Södertörn, gällande höjda avgifter för tomträttsavgälder, har du deltagit i det arbetet?
- Ja, jag är ombud för flera bostadsrättsföreningar vid omprövning av tomträttsavgäld i domstol just nu.

Kan du berätta lite mer om hur arbetet har sett ut?
- Det har varit ett spännande och intensivt arbete eftersom det händer mycket inom det området just nu. Här har verkligen HSBs samlade kompetens kommit till nytta. Jag kan ha ett nära samarbete med föreningens ekonom på HSB för att kunna räkna på föreningens möjlighet till friköp av tomträtten samt kring olika markvärdes- och räntefrågor och andra beräkningar kring avgälden. Vi på HSB jobbar mycket med tomträttsfrågan just nu, dels med opinionsbildning genom debattartiklar och seminarium i syfte att som stor samhällsaktör försöka påverka politiska beslut för våra medlemmars bästa. Dels genom vår utbildnings- och ombudsverksamhet. Vi har hittills varit väldigt framgångsrika i domstolsprocesserna och det är så roligt att se när det verkligen gör skillnad för föreningens och dess medlemmars ekonomi.