Vi stödjer inte längre, fullt ut, webbläsaren Internet Explorer (version 11 eller tidigare) då detta är en gammal webbläsare som inte längre underhålls av Microsoft och inte fungerar med modernare webbteknik. Därför rekommenderar vi att ni istället använder er av någon av dessa webbläsare: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge eller Apple Safari

Vikten av att gå på stämmor

13 april 2022 Vad är egentligen en föreningsstämma och varför ska du delta? Det ska vi ta reda på!

Föreningsstämman är din bostadsrättsförenings högst beslutande organ. Det är ett möte som alla medlemmar i föreningen får och bör delta på. Det är nämligen forumet där du kan vara med och göra din röst hörd.  

Om du bor i en bostadsrättsförening så kommer er föreningsstämma mest sannolikt utföras under våren. Det är din förenings valda styrelse som ansvarar för att kalla alla medlemmar till stämman och det kan ske på lite olika sätt beroende på hur du bor. Kallelsen kan antingen delas ut i brevlådorna eller så sätts det upp en kallelse på anslagstavlan i trapphuset. Så ha lite extra uppsyn över nya lappar i trapphuset en tid framöver. 

Inför föreningsstämman finns det vissa verktyg som du kan använda dig av för att påverka ditt boende. Om du har förslag på hur din förening kan förbättras så kan du börja med att skriva ett mejl till din styrelse som då måste ta upp frågan och återkoppla till dig med ett skriftligt svar. För att öka chansen att styrelsen svarar ja kan du i skrivelsen erbjuda dig att själv ta ansvar för frågan, till exempel genom att bilda en grupp som utreder åtgärder.  

Skulle det hända att styrelsen säger nej till ditt förslag eller om du vill ta ärendet direkt till stämman så kan du göra det genom att skriva en motion som du lämnar in till stämman. Motionen måste vara skriftlig, och det står i din förenings stadgar vilket datum som den senast måste lämnas in. I motionen skriver du varför du tycker att frågan är viktig och vad du vill att föreningen ska göra. Under stämman kan sedan alla som är röstberättigade medlemmar i din förening rösta ja eller nej till motionen.  

Själva föreningsstämman följer en fast dagordning. Vissa av punkterna på dagordningen består av den här typen av förslag, så kallade motioner, som du har möjlighet att rösta på för att göra din röst hörd. 

Föreningsstämman ger dig tillfälle att tycka till om förutsättningarna för ditt boende. Grundenprincipen är att bostadsrättsföreningen ska vara en demokratisk organisation, därför är det viktigt att du deltar på föreningsstämman om du vill vara med och påverka dina boendeförutsättningar.